Trang chủ Trang Đài khí tượng thuỷ văn Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

(laichau.gov.vn)  BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Nhật


 

STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1

Nguyễn Hồng Nhật

Giám đốc
0231.3795.858
2

Nguyễn Thị Thuỷ

P. Giám đốc
0231.3876.395

 
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đài tỉnh

a) Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Đài tỉnh: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Đài khu vực về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, xây dựng nội quy, quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Đài tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

c) Phó Giám đốc Đài tỉnh: Giúp Giám đốc Đài tỉnh chỉ đạo một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Đài tỉnh phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Đài tỉnh

a) Tổ Dự báo và phục vụ khí tượng thủy văn.

b) Tổ Quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

c) Các trạm: Khí tượng, thủy văn và các điểm đo mưa nhân dân (có danh sách kèm theo).

 

CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN VÀ ĐO MƯA
TRỰC THUỘC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH  LAI CHÂU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-ĐKVTB ngày 25 tháng 9  năm 2014
của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc)

STT

Tên trạm, điểm đo mưa

Địa chỉ
(xã, phường, thị trấn, huyện)

Các trạm khí tượng

1

Trạm khí tượng Tam Đường

Phường Tân Phong II, thành phố Lai Châu

2

Trạm khí tượng Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

3

Trạm khí tượng Than Uyên

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

4

Trạm khí tượng Mư­ờng Tè

Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

        Các trạm thuỷ văn

5

Trạm thủy văn M­ường Tè 

Xã Mường Tè, huyện Mường Tè

6

Trạm thủy văn Nà Hừ 

Xã Bum Nưa, huyện Mường Tè

7

Trạm thủy văn Nậm Giàng 

Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ

8

Trạm thủy văn Tà Gia

Xã Tà Gia, huyện Than Uyên

        Các điểm đo mưa

1

Điểm đo mưa Ma Ký

Xã Mù Cả, huyện Mường Tè

2

Điểm đo mưa Tà Tổng

Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè

3

Điểm đo mưa M­ường Mô

Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn

4

Điểm đo mưa Pa Nậm Cúm

Xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ

5

Điểm đo mưa Vàng Bó

Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ

6

Điểm đo mưa Bình Lư

Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường

7

Điểm đo mưa Pa Tần

Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ

8

Điểm đo mưa Pắc Ma

Xã Mường Tè, huyện Mường Tè

 Tổng số: 08 trạm (04 trạm khí tượng bề mặt, 04 trạm thủy văn) và 08 điểm đo mưa./.

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

Tin mới nhất

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SỐ 03-2(28/11/2014 3:10:24 CH)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI(28/11/2014 3:09:58 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 01 đến 10 tháng 9 năm 2014(28/11/2014 3:09:07 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 21 đến 31 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:08:27 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 11 đến 20 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:07:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - ĐÀI KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này