Trang chủ Trang Đài khí tượng thuỷ văn Tin tức

TIN BÃO SỐ 03-01
(Ngày đăng :28/11/2014 12:00:00 SA)

(laichau.gov.vn)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC TÂY BẮC

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Lai Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2014                                          

        Số: BBD 03-01/DBKT   

                       

 

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

(Cơn bão số 3)

  1. Diễn biến đường đi của Bão

Sáng sớm nay (15/9), bão Kalmaegi đã vượt qua phía Bắc đảo Lu Dong (Phillippine) đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Ngày tháng

Giờ

Vị trí tâm

Tên ATNĐ thành bão và ngược lại

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão

Vĩ độ

Kinh độ

15/9

1h

18.3

119.8

Bão số 3

Cấp 12, giật cấp 14-15

15/9

4h

18.4

118.9

nt

Cấp 12, giật cấp 14-15

2. Dự báo bão trong 24 tới

Hồi 07 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 118,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ.

Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

Ngày và đêm nay tỉnh Lai Châu chưa ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 03.

Tin phát lúc: 10h 00 ngày 15/9

Soạn tin: Hoàng Chí Công

             Nơi nhận:

- Ban chi huy PCLB tỉnh LC;

- VP UBND tỉnh LC;

- Sở NN&PTNT tỉnh LC;

- Sở TN&MT tỉnh LC;

- LĐ Đài;

- Lưu TTKTTV.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Hồng Nhật

Tin liên quan

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SỐ 03-2(28/11/2014 3:10:24 CH)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI(28/11/2014 3:09:58 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 01 đến 10 tháng 9 năm 2014(28/11/2014 3:09:07 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 21 đến 31 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:08:27 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 11 đến 20 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:07:59 CH)

Tin mới nhất

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI SỐ 03-2(28/11/2014 3:10:24 CH)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI(28/11/2014 3:09:58 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 01 đến 10 tháng 9 năm 2014(28/11/2014 3:09:07 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 21 đến 31 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:08:27 CH)

Dự báo khí tượng tuần từ 11 đến 20 tháng 8 năm 2014(28/11/2014 3:07:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - ĐÀI KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này