A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Lai Châu: Sức bật của đô thị mới

(laichau.gov.vn)
 Gần 9 năm sau khi thành lập, thị xã Lai Châu hôm nay đang vươn mình cùng bước tiến vững chắc, thành quả của sự sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng thị xã của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã được ghi nhận, ngày 01 tháng 02 năm 2013, thị xã Lai Châu đã được Bộ Xây dựng ký quyết định công nhận là đô thị loại III.

 Được thành lập theo Nghị định số 176/2004/NĐ-CP, ngày 10 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên 7.077ha, dân số trên 3 vạn người, với 7 đơn vị hành chính (5 phường, 2 xã); 74 bản, tổ dân phố và 17 dân tộc anh em cùng sinh sống (trong đó dân tộc Kinh chiếm 69%, dân tộc Giáy chiếm 17%, dân tộc Thái chiếm 8%, dân tộc Mông chiếm 5%, còn lại các dân tộc khác).

Những ngày đầu mới thành lập, với nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu; Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán và nhận thức nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tỷ lệ đói nghèo còn cao... Trong điều kiện đó, được sự quan tâm của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Lai Châu đã tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết xây dựng thị xã phát triển đúng theo định hướng và đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các mặt:

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 9 năm (2004 - 2012) GDP tăng  17,8%, riêng năm 2012 đạt 22%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đã xác định: Ngành thương mại - dịch vụ chiếm 52% (tăng 30% so với 2005), ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 42% (tăng 12,5%), ngành nông - lâm nghiệp giảm xuống còn 6%; các ngành, các lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá, hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với yêu cầu kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Giá trị sản xuất năm sau tăng hơn năm trước; năm 2012 đạt trên 5000 tấn lương thực, tăng 2.500 tấn so với năm 2005, bảo đảm được nhu cầu lương thực và một phần là sản phẩm hàng hóa. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng cơ sở kinh doanh và doanh thu, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; hệ thống nhà hàng, khách sạn được xây dựng. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước tăng trưởng khá nhanh, nhất là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, gia công sửa chữa, khôi phục các ngành nghề truyền thống, chế biến nông - lâm sản ở địa phương đã tạo ra bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Là đô thị được quy hoạch mới hoàn toàn, do đó thị xã Lai Châu có điều kiện về đất đai để bố trí hài hòa các công trình công cộng, công trình dân dụng. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mạng lưới giao thông được đầu tư, nâng cấp. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, được sự quan tâm đầu tư của trung ương và địa phương, hiện nay 100% xã, phường có cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS; duy trì có hiệu quả chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở; đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi; 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (tăng 9 trường so với năm 2005).

Văn hóa, xã hội có bước phát triển khá, đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; phong trào văn hóa, thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, nhất là việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa các dân tộc; các thiết chế văn hóa được đầu tư từ thị đến cơ sở, đã hình thành bản văn hóa đặc sắc các dân tộc Thái, Giáy, Mông. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế cơ sở bước đầu được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, 100% Trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1; chất lượng dân số được nâng lên; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần; công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,6% (2005) xuống còn 2,45% (2012).

Công tác quốc phòng – an ninh được đẩy mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững. Những thành tựu đạt được của thị xã thời gian qua là hết sức quan trọng, điều đó khẳng định và phản ánh những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu trong 9 năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, thị xã Lai Châu vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Lai Châu trong thời gian tới phải có sự đổi mới, quyết tâm và phấn đấu cao hơn.Ông Nguyễn Trọng Cường, Chủ tịch UBND thị xã

Ông Nguyễn Trọng Cường, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: "Phát huy những kết quả đã đạt được qua 9 năm xây dựng và phát triển, thị xã Lai Châu rất vui mừng khi được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III. Với mục tiêu tiếp tục phấn đấu xây dựng Thị xã phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc hơn, thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh và đặc biệt là phấn đấu đưa thị xã Lai Châu lên thành phố vào năm 2014, đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thị xã một mặt tiếp tục tổ chức tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ (2010-2015), mặt khác khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Cần nhanh chóng hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung mới được điều chỉnh làm cơ sở đầu tư, xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch. Huy động các nguồn lực để tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị như: Tăng cường hoàn thiện các khu đô thị mới, chỉnh trang các tuyến phố, các khu dân cư cũ... Tập trung triển khai đầu tư các công trình trọng điểm đã phê duyệt, nhất là các công trình hạ tầng khu dân cư, các công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ. Chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn.
Ngoài các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, khuyến khích thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh, thương mại dịch vụ; thu hút vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn; chú trọng nguồn vốn đầu tư từ nhân dân thông qua thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để thực hiện một số dự án về chỉnh trang đô thị, cải tạo khu dân cư cũ và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục cải cách hành chính nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của HĐND – UBND các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực tham mưu của người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...
Hi vọng rằng, với sự cố gắng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thị xã Lai Châu sẽ thực hiện tốt các Nghị quyết, hoàn thành Kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Đinh Lan
Theo Laichau.gov.vn (Bảo Thắng cập nhật)


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 4.088
Hôm qua : 10.237
Tháng 04 : 26.088
Năm 2020 : 231.113
Tổng số : 55.032.650