TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU

        CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

       Các tính năng, ứng dụng và dịch vụ nền tảng (Portal Core Portlets)

          Quản trị chuyên mục, tin bài

Mô tả chức năng     : Chức năng quản trị chuyên mục thông tin cho phép người biên tập thực hiện chức năng quản lý chuyên mục như thêm, xóa, chỉnh sửa một chuyên mục tin mới..

27 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này