Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐU, ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Sở Giao Thông Vận tải Lai Châu về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019

15 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này