Trang chủ GIỚI THIỆU Giới thiệu chung

thử nghiệm 2
(Ngày đăng :01/12/2019 1:37:32 CH)


tam đường

(laichau.gov.vn) TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU


 

MỤC LỤC

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.. 1

1     GIỚI THIỆU TÀI LIỆU.. 4

1.1         Mục đích tài liệu. 4

1.2         Tóm lược nội dung tài liệu. 4

2     CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ.. 5

2.1         Các tính năng, ứng dụng và dịch vụ nền tảng (Portal Core Portlets) 5

2.1.1     Quản trị chuyên mục, tin bài 5

2.1.2     Quản trị menu: 5

2.1.3     Quản trị tin tức. 5

2.1.4     Dịch vụ hành chính công trực tuyến (Online Publication Services) 5

2.1.5     Quản lý văn bản: 5

2.2         Các ứng dụng, dịch vụ cộng tác (Collaboration Portlets) của cổng thông tin. 5

2.2.1     Quản trị thư điện tử (E-mail) 1. 5

2.2.2     Quản lý thông tin RSS. 5

2.2.3     Quản lý bình luận, nhận xét: 5

2.2.4     Quản lý câu hỏi 5

2.2.5     Quản lý thăm dò dư luận. 5

2.2.6     Quản trị hỗ trợ trực tuyến. 5

2.2.7     Quản trị lịch làm việc (Calendar) 5

2.3         Các ứng dụng, dịch vụ tiện ích (Utilitity Portlets) 5

2.3.1     Quản lý thư viện ảnh (Image Gallery) 5

2.3.2     Quản lý thư viện video clip (Multimedia Library) 5

2.3.3     Quản lý liên kết- quảng cáo (Advertisement Management) 5

2.3.4     Quản lý liên kết các site đơn vị trực thuộc. 5

2.4         Quản trị hệ thống. 5

2.4.1     Tùy biến và cá nhân hóa (Customization/Personalization) 1. 5

2.4.2     Các chức năng Quản trị ứng dụng (module) 1. 6

2.4.3     Quản lý danh mục đơn vị hành chính: 6

2.4.4     Quản trị danh bạ cán bộ- người dùng. 6

2.4.5     Đăng nhập một cửa (Single Sign On) 6

2.4.6     Quản trị vai trò/Phân quyền. 6

2.4.7     Sao lưu, phục hồi dữ liệu 1. 6

2.4.8     Quản trị  log. 6

2.4.9     Quản trị danh mục liên hệ. 6

3     QUẢN TRỊ CẤU HÌNH TRANG.. 6

3.1         Tạo mới, chỉnh sửa, xoá các trang sub portal 6

3.2         Cấu hình và thiết lập tên miền. 6

3.3         Thêm bớt các module cho các trang. 6

3.4         Xây dựng bố cục của 1 trang. 6

Tin liên quan

Ban Chỉ huy quân sự Sở Giao thông vận tải Lai Châu huấn luyện chiến sỹ Dân quân tự vệ nòng cốt năm 2017(03/12/2019 11:18:31 SA)

thử nghiệm 2(01/12/2019 1:37:19 CH)

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức(01/12/2019 9:57:25 SA)

Tin mới nhất

Hội đàm Thống nhất phương án sửa chữa gia cố cầu hữu nghị Việt -Trung(02/01/2020 3:42:14 CH)

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức (12/12/2019 1:27:02 CH)

Làm việc với ban QLDA2, đoàn tư vấn quản lý (PMC) của DFAT & tư vấn thiết kế kỹ thuật (SMEC) dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)(19/12/2019 9:36:24 SA)

Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020(18/12/2019 11:25:16 CH)

Thanh tra sở - Sở Giao thông vận tải Lai Châu tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe(13/12/2019 11:06:31 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này