Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1490/QĐ-UBND Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Lai Châu năm 2019 143 11/11/2019
2 1484/QĐ-UBND Điều chỉnh danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu 5 11/11/2019
3 1489/QĐ-UBND Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non. tiểu học hạng III; chức danh giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hạnh II tỉnh Lai Châu năm 2019. 1 11/11/2019
4 76/TB-UBND Nghỉ Tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 141 05/11/2019
5 1447/QĐ-UBND Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lai Châu 53 05/11/2019
6 1446/QĐ-UBND Ban hành ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu 36 05/11/2019
7 Số 17/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 41 04/11/2019
8 41/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 31 04/11/2019
9 Số 2520/KH-UBND Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 04/11/2019
10 2506/KH- UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 11 01/11/2019
11 Số 1416/QĐ-UBND Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân giai đoạn 2004-2019 42 01/11/2019
12 2462/KH-UBND Kế hoạch mở lớp xoá mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 36 28/10/2019
13 1378/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC công bố bổ sung; Danh mục TTHC được sửa đổi; Danh mục TTHC bị thay thế ; Danh mục TTHC bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu 9 28/10/2019
14 1381/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi theo thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu 6 28/10/2019
15 1375/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu 14 28/10/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down