Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 883/QĐ - UBND Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu 108 05/08/2019
2 16/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 71 05/08/2019
3 số 11/CT - UBND Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 35 05/08/2019
4 1522/KH-UBND Thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019 42 01/08/2019
5 836/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020 79 31/07/2019
6 1493/ KH - UBND Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 15 30/07/2019
7 số 832/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường vào điểm TĐC Hát Mé 23 30/07/2019
8 số 830/QĐ-UBND Giao nhiệm vụ chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 53 29/07/2019
9 823/QĐ-UBND Phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 34 29/07/2019
10 812/QĐ-UBND Quy chế phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 22 26/07/2019
11 Số: 1465 /KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cở sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 26/07/2019
12 821/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 64 26/07/2019
13 813/QĐ-UBND Thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án " Bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2020 - 2025" 30 26/07/2019
14 811/QĐ-UBND Phê duyệt ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực của các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh Lai Châu. 35 26/07/2019
15 1437/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020 17 23/07/2019
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down