Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 94 10/12/2018
2 16/2018/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 92 10/12/2018
3 17/NQ-HĐND Nghị quyết quy định biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính; một số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019 270 10/12/2018
4 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện... 669 10/12/2018
5 19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 177 10/12/2018
6 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy đinh mức chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện 32 10/12/2018
7 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nôi dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh 28 10/12/2018
8 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trân khu dân cư thục hiện Cuộc vận động... 108 10/12/2018
9 23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 32 10/12/2018
10 24/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 141 10/12/2018
11 25/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 88 10/12/2018
12 26/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương 40 10/12/2018
13 27/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 189 10/12/2018
14 10/NQ-HĐND Nghị quyết miễm nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 61 09/12/2018
15 11/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 70 09/12/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này