Trang chủ Chuyên đề An toàn thông tin

Kỹ thuật và sản phẩm quân chuyển dân
(Ngày đăng :08/06/2016 8:55:23 SA)


Nguyễn Thanh Hải Cục trưởng Cục An toàn thông tin
(laichau.gov.vn)

Chúng ta đều biết Trung Quốc đang tiến hành thí điểm việc chuyển hoá các kỹ thuật và sản phẩm tiên tiến dùng trong quân sự sang lĩnh vực dân sự để tạo bước đột phá cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tạo lợi thế cho các sản phẩm dân sự cũng như các doanh nghiệp của Trung Quốc, đồng thời cũng phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong phần này, xin tiếp tục giới thiệu công tác thí điểm giao dịch kỹ thuật quân chuyển dân của Trung Quốc để thấy được sâu hơn mục đích của hoạt động này.

Năm 2009, Trung Quốc đã thành lập Công ty hữu hạn sở giao dịch kỹ thuật Trung Quốc, gọi tắt là “Trung kỹ sở”. Đây là một công ty kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện nghiên cứu về chính sách cũng như thực tiễn.

Tháng 6/2013, nhận sự ủy thác của Vụ Thúc đẩy hợp tác quân dân của Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa (tương tự Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam), Trung kỹ sở làm bên thứ 3 tổ chức triển khai hoạt động thí điểm giao dịch kỹ thuật “quân chuyển dân”. Từ lúc đó đến nay, lũy kế hạng mục trưng tập là 28, và 87 hạng mục chuyên lợi, với các lĩnh vực trọng điểm là tài liệu mới, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới và chế tạo tiên tiến. Các đơn vị tham gia vào việc chuyển giao này là Công ty tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng không Trung Quốc, Công ty tập đoàn khoa học kỹ thuật điện tử Trung Quốc, Công ty tập đoàn công nghiệp binh khí Trung Quốc, Trường đại học hàng không hàng thiên Bắc Kinh, Trường đại học lý công Bắc Kinh, Trường đại học công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Các đơn vị này căn cứ vào danh mục “Kỹ thuật quân dụng chuyển dân dụng” của Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa để triển khai. Đây là những hạng mục ưu tú nhất có thể chuyển sang thị trường hóa.

Sau một năm hoạt động 2014 - 2015, đã có 102 đơn vị, bao gồm các tập đoàn công nghiệp quân sự, các phòng công nghiệp quân sự địa phương, quân đội cũng như các trường đại học cao đẳng quân đội tham gia. Hiện đã có 409 hạng mục thí điểm giao dịch được đưa sang Trung kỹ sở để công bố công khai.

Một số vấn đề Trung Quốc nhận thấy cần phải thực hiện hoạt động này là:

1. Bối cảnh: trong công tác thực tế, Trung Quốc phát hiện ra là trong tổng thể công tác giao dịch “quân chuyển dân” việc phân bố và năng lực phân bố có đặc điểm không đồng đều, sản phẩm quân mạnh, sản phẩm dân yếu, sản phẩm quân phong phú, sản phẩm dân hạn hẹp. Nguyên nhân của sự hạn hẹp này cũng không dễ phát hiện, trong bối cảnh phát triển kinh tế kế hoạch của Trung Quốc, bộ ngành cũng như nhân viên của những tập đoàn công nghiệp quân sự chịu trách nhiệm về sản phẩm quân sự cũng như dân sự tương đối độc lập, nhiệm vụ làm ra sản phẩm quân dụng thông thường do nhà nước chịu trách nhiệm và có những hỗ trợ đặc biệt, có kinh phí lớn, mức độ hỗ trợ ổn định, thường là hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất theo hạn ngạch nhà nước giao, cũng không yêu cầu phải khảo nghiệm phát triển thị trường hoá đối với kỹ thuật và sản phẩm. Ngược lại những nghiên cứu phát triển của kỹ thuật đối với sản phẩm dân dụng đòi hỏi phải trải qua phương thức chuyển hoá thành quả đã được nghiên cứu phát triển sang thị trường hóa, thành quả và lợi ích đòi hỏi phải coi trọng hình thế thị trường tương quan cũng như ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh, do vậy mà phải chịu một áp lực phát triển và cạnh tranh lớn.

2. Thể chế quản lý: Ngoài ra, thể chế quản lý hành chính liên quan tới công tác “quân chuyển dân” có những thiếu khuyết nghiêm trọng. Trước tiên là những căn cứ chính sách không đủ. Trong đó, đầu tiên là vấn đề xác quyền. Các doanh nghiệp sự nghiệp công nghiệp quân sự được nhà nước hỗ trợ kinh phí lớn, đặc biệt là thành quả khoa học kỹ thuật cũng như chuyên lợi kỹ thuật đặc hữu tồn tại phân biệt thuộc tính mật chưa rõ ràng, xác quyền khó, làm cho chuyển hoá chuyển dịch không có căn cứ, thiếu các quy định pháp luật pháp quy hoặc chế độ phối hợp trong việc chuyển hoá chuyển dịch khoa học kỹ thuật và quản lý thị trường dân dụng, thiếu bộ phận quản lý tương ứng, thiếu cơ quan phụ trách tương ứng, cũng như nhân viên quản lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, khó chấp hành công tác chuyển hoá thành quả kỹ thuật.

3. Cơ chế khuyến khích: cơ chế khuyến khích cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà những nhân viên nghiên cứu khoa học trong thể chế công nghiệp quân sự triển khai công tác chuyển dịch thành quả kỹ thuật đang phải đối diện. Quá trình chuyển hóa chuyển dịch một thành quả kỹ thuật nào đó đòi hỏi đặc thù về nhân lực, kinh phí, đầu tư ổn định, người đứng đầu nghiên cứu khoa học, cũng như nhân viên nghiên cứu cốt cán, cũng như lòng nhiệt tình của họ, nhưng nhiệt tình trong công tác luôn luôn chưa đủ, mà còn phải có cơ chế khuyến khích, cổ vũ cần thiết, tương ứng. Ngoài ra, vấn đề về nhân thân của nhân viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng như việc định lượng và đánh giá lượng hoàn thành nhiệm vụ cũng là một trở lực lớn đối với việc thực thi chuyển hóa chuyển dịch thành quả khoa học kỹ thuật.

4. Kênh thông tin: nhân viên nghiên cứu khoa học trong thể chế công nghiệp quân sự làm việc trong một phạm vi kín, kênh trao đổi thông tin tương đối đóng, việc nghiên cứu phát triển và giao lưu mười phần hạn chế, do vậy đối với yêu cầu của thị trường thường không nắm bắt được. Thế nhưng các viện nghiên cứu trong thể chế công nghiệp quốc phòng lại có ưu thế kỹ thuật, nhưng do ở trong một phạm vi khép kín lại bị ràng buộc bởi các yêu cầu bảo mật nên có hạn chế lớn, cho nên những ưu thế về kỹ thuật cũng như nguồn lực không được mở rộng hiệu quả.

Từ những nhận định trên, các cán bộ đã kiến nghị lên chính phủ Trung Quốc như sau:

1. Về chính sách: kiên trì, liên tục và lâu dài triển khai công tác thí điểm giao dịch “quân chuyển dân”. Chuyển hóa chuyển dịch của thành quả khoa học kỹ thuật can thiệp vào lợi ích nhiều mặt, nên phải là một quá trình lâu dài. Có số liệu cho thấy rõ, việc chuyển hoá thành quả khoa học kỹ thuật thông thường cần 3,8 đến 8,5 năm. Vì vậy công tác “quân chuyển dân” yêu cầu hỗ trợ trường kỳ, liên tục. Kiến nghị Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa, các tập đoàn công nghiệp quân sự cùng các viện nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ của mình, khích lệ các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai công tác chuyển hoá chuyển dịch thành quả khoa học kỹ thuật, hình thành hiệu ứng rộng thúc đẩy chuyển hóa chuyển dịch thành quả khoa học kỹ thuật.

2. Về biện pháp: kênh thông tin công khai cho thị trường là một tiền đề quan trọng để thực hiện chuyển hoá thành quả khoa học kỹ thuật. Trước mắt, Trung kỹ sở đã liên tục triển khai hoạt động thí điểm giao dịch “quân chuyển dân” trong 3 năm. Thời gian tới, Trung kỹ sở tiếp tục triển khai hoạt động này lấy nghiệp vụ chủ đạo đó cũng như công tác chủ yếu làm tông chỉ. Nội dung dịch vụ được kiện toàn là đảm bảo quan trọng để phát huy tác dụng của cơ cấu dịch vụ chuyển hóa chuyển dịch thành quả khoa học kỹ thuật. Trong công tác tiếp tục sau đó, Trung kỹ sở hiệp trợ các đơn vị nghiên cứu khoa học, chế định cơ chế khuyến khích của mình. Ngoài ra, Trung kỹ sở còn phải dẫn dắt các đơn vị chuyên nghiệp cùng tham gia, cung cấp phân tích dự báo quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá giao dịch, …

3. Về sáng tạo: Hiện tại việc chuyển hoá chuyển dịch kỹ thuật khó tiến được bước lớn. Vì vậy, Trung kỹ sở phải đưa ra phương án giải quyết cho các đơn vị liên quan. Trong quá trình triển khai công tác chuyển hoá chuyển dịch thành quả khoa học kỹ thuật “quân chuyển dân”, Trung Quốc phát hiện ra rằng việc chuyển hóa thành quả kỹ thuật trong hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa có hình thức chủ yếu đột phá, còn tồn tại những vấn đề lớn. Hiện đã có những đơn vị thực hiện việc này rất thành công, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu mang tính khả hành, những nhà đầu tư liên quan cũng đã xác định rõ, chính thức đi vào giai đoạn xây dựng cơ địa “ấp trứng” công nghiệp.

Dưới đây là các đơn vị tham gia vào hoạt động “quân chuyển dân” của Trung Quốc:

1. Công ty tập đoàn công nghiệp hạch Trung Quốc.

2. Công ty tập đoàn Khoa học kỹ thuật hàng thiên Trung Quốc.

3. Công ty tập đoàn Công nghiệp hàng Trung Quốc.

4. Công ty tập đoàn Trang bị binh khí Trung Quốc.

5. Công ty tập đoàn Công nghiệp nặng tàu Trung Quốc.

6. Công ty tập đoàn Khoa học kỹ thuật điện tử Trung Quốc.

7. Công ty tập đoàn Công nghiệp thông tin điện tử Trung Quốc.

8. Viện nghiên cứu Vật lý công trình Trung Quốc.

9. Viện Khoa học Trung Quốc.

10. Viện Công trình Trung Quốc.

11. Đại học Hàng không hàng thiên Bắc Kinh.

12. Đại học Lý công Bắc Kinh.

13. Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân.

14. Đại học Bưu điện Bắc Kinh.

15. Đại học Hàng không Nam Xương.

16. Đại học Trung bắc.

17. Hai chi đội thuộc hệ thống quân đội.

18. Năm trường thuộc hệ thống quân đội.

19. Các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống quân đội,

20. 66 đơn vị thuộc địa phương.

21. Sở nghiên cứu thứ 5 của Công ty tập đoàn khoa học kỹ thuật điện tử Trung Quốc.

Nguồn: http://ais.gov.vn/tin-nong-chuyen-muc/ky-thuat-va-san-pham-quan-chuyen-dan.htm

Cập nhật ngày 21/04/2016

Tin liên quan

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông(18/09/2019 2:33:50 CH)

Liên thông giữa dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ(31/07/2019 8:05:28 SA)

Luật An ninh mạng: Công cụ bảo vệ người dân khỏi thông tin xấu, độc(03/07/2018 9:18:48 SA)

Người phát ngôn: Luật an ninh mạng cần thiết cho an ninh quốc gia(15/06/2018 8:58:55 SA)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng(13/06/2018 1:00:12 CH)

Tin mới nhất

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

Lai Châu: Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020(18/01/2020 4:18:11 CH)

Sắc đào ngày xuân(20/01/2020 10:46:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down