Trang chủ Chuyên đề Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(Ngày đăng :01/07/2019 7:53:34 SA)


Đội thường trực quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Ma Lù Thàng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân.

(laichau.gov.vn) Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tích cực thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đưa ra các giải pháp đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Những năm qua, với sự lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự tham gia, vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, công tác CCHC tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo hướng kiến tạo, phục vụ. Trong đó, nổi bật một số kết quả như: Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (viết tắt PAPI) đạt 44,42 điểm, xếp 26/63 cả nước (tăng 37 hạng so với năm 2017). Các thủ tục hành chính (TTHC) rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định (tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trung bình đạt 41,35% so với quy định), rà soát các TTHC để bãi bỏ, đơn giản hoá thành phần hồ sơ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, với việc triển khai áp dụng Hệ thống một cửa điện tử, các TTHC mức độ 3, 4 đã được người dân, doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng TTHC công mức độ 3,4 những tháng đầu năm 2019 cao hơn năm 2018 (mức độ 3 là 1.611 hồ sơ, mức độ 4 là 272 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 96,0%. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, giảm bớt trùng lặp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn; cơ cấu bên trong có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc. Năm 2018, thực hiện tinh giản biên chế đạt 63,34% so với kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Cũng trong năm 2018, tỉnh Lai Châu thực hiện sáp nhập 60 thôn, bản, tổ dân phố để thành lập 30 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 29 thôn, bản, tổ dân phố tại 5 huyện (Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè); giảm 319 người hoạt động không chuyên trách. Qua đó, thu hút và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ trong tỉnh như: triển khai phần mềm quản lý văn bản liên thông tới 3 cấp chính quyền địa phương và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cấp hệ thống thư công vụ cho các cơ quan nhà nước (dự kiến khoảng 3000 tài khoản).

Kết quả, công tác CCHC góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt 7,22%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.247.000 triệu đồng, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, đời sống của Nhân dân ngày một nâng lên.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn gì thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Hiện nay, một số quy định, TTHC của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn phức tạp, chồng chéo. Việc giải quyết TTHC thuộc một số lĩnh vực còn bất cập (không có phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức hoặc phiếu hẹn trả sai quy định; không có phiếu kiểm soát giải quyết TTHC); vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành dẫn đến có biểu hiện gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, còn mất thời gian do phải qua nhiều bước quy trình, nhiều bộ phận xử lý.

Việc bố trí phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết theo cơ chế “một cửa” ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo quy định. Nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động CCHC. Trình độ dân trí chưa cao, chưa chủ động tìm hiểu, tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong thực hiện TTHC còn hạn chế.

Theo báo cáo đánh giá của các cơ quan chức năng, chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm qua đều nằm nhóm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thấp nhất cả nước và liên tục tụt hạng (năm 2016 đạt 67/97,5 điểm, xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 đạt 71,94/100 điểm, xếp vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 đạt 72,23/100 điểm, xếp vị trí thứ 58/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nhiều năm liền đều nằm trong nhóm tỉnh, thành phố trực thuộc ương thấp nhất trong cả nước (năm 2015 xếp vị trí thứ 61/63 tỉnh, thành phố; năm 2016 xếp vị trí thứ 62/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp vị trí thứ 60/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp vị trí thứ 62/63 tỉnh, thành phố).

PV: Thưa ông, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp gì để đẩy mạnh công tác CCHC gắn với cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh?

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Để đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (trong đó có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI), Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh đổi mới, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cụ thể như:

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, trong đó giao cho đơn vị chuyên môn nhiệm vụ tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao Chỉ số PCI. Đồng thời, Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC.

Để đổi mới công tác tuyên truyền CCHC, trong đó năm 2019, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC năm 2019, trong đó có nội dung tìm kiếm sáng kiến giúp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Lai Châu.

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra CCHC, nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC nói chung và trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nói riêng.

Đồng thời, để tăng cường niềm tin của doanh nghiệp đối sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(07/11/2019 4:31:43 CH)

Lai Châu: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)(23/09/2019 4:33:23 CH)

Cổng Dịch vụ công - Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh chính thức đi vào hoạt động(12/09/2019 4:07:23 CH)

Lai Châu: Đột phá về cải cách hành chính(10/09/2019 2:35:58 CH)

Từ ngày 03/9 đến ngày 09/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 140 hồ sơ (09/09/2019 3:47:51 CH)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(28/01/2020 7:31:56 SA)

Ngắm hoa ban miền biên cương(18/01/2020 11:38:56 CH)

Người Dao Tiển đón Tết Nguyên đán(09/01/2020 10:49:21 SA)

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down