Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

(Ngày đăng :03/06/2019 1:13:59 CH)


Ảnh minh hoạ.

(laichau.gov.vn) Ngày 24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/BTGTU tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.

Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và những luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Vấn đề nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng Đảng. Phản ánh những kết quả nghiên cứu phát triển lý luận, làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, nhất là vấn đề đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Công tác lý luận hướng vào những vấn đề cuộc sống đặt ra, phục vụ công cuộc đổi mới, dự báo được xu hướng phát triển, góp phần hoàn thiện đường lối của Đảng, làm sáng tỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 08-QiĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sinh hoạt đảng, đoàn thể, khu dân cư; tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học-nghệ thuật, tác phẩm báo chí.

Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2019.

Tin liên quan

Lắng nghe cơ sở, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương(02/01/2020 11:02:29 SA)

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững(28/12/2019 11:11:01 SA)

Chung tay vì người nghèo(23/09/2019 2:39:08 CH)

Đưa tín dụng chính sách xã hội đến với người dân(23/09/2019 8:05:55 SA)

Tam Đường: Thực hiện sáp nhập các thôn bản, tổ dân phố(26/06/2019 4:20:05 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down