Trang chủ Chuyên đề Lai châu - Đất và người

Kinh nghiệm trong công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La ở Chăn Nưa
(Ngày đăng :30/05/2016 10:54:09 SA)


Bà con xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ chuẩn bị giống cây cao su (Ảnh: Ngọc Anh)

(laichau.gov.vn) Thực hiện dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ phải di chuyển 604 hộ của xã ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện. Từ năm 2009 đến nay xã đã hoàn thành công tác di dân, cuộc sống của Nhân dân sau tái định cư tốt hơn nơi ở cũ. 

Cuộc “cách mạng” di dân

Chăn Nưa là xã thuộc vùng ngập của hồ thủy điện Sơn La, gồm 8 bản với 650 hộ, 2.793 khẩu trong đó dân tộc Thái chiếm 91,6%, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 84%. Trước đây, đa số các hộ dân có trình độ canh tác lạc hậu, theo truyền thống, đời sống kinh tế, tinh thần còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao.

Để thực hiện xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, xã Chăn Nưa phải di chuyển 604 hộ của xã ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện. Trong đó, 200 hộ di chuyển đến điểm tái định cư đi Si Pa Phìn tỉnh Điện Biên, 133 hộ di chuyển đến huyện Phong Thổ, 13 hộ di chuyển tự nguyện và 258 hộ thực hiện tái định cư tại xã với 4 điểm tái định cư mới.

Ngay sau khi có chủ trương di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện Sơn La Đảng bộ, chính quyền xã Chăn Nưa xác định đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội và phải thực hiện di chuyển nhiều hộ dân trên địa bàn rộng, hiểm trở, chia cắt, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thấp kém trình độ dân trí không đều, nên khó khăn cho công tác triển khai thực hiện. Từ thực tế đó, Đảng bộ, HĐND xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, đã thành lập Ban tái định cư xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban nhằm phối hợp với Ban Quản lý dự án Bồi thường di dân tái định cư tỉnh và các phòng, ban của huyện hoạt động sâu sát ngay từ cơ sở. Đồng thời, Đảng ủy- HĐND- UBND xã đã phối hợp với Ban Tái định cư tỉnh, các phòng, ban trong huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các Hội nghị tập huấn để tuyên truyền vận động Nhân dân trong xã thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La; tổ chức cho các hộ tái định cư đi tham quan nơi đến, lấy ý kiến của các hộ dân vào quy hoạch giám sát công tác san gạt mặt bằng và các công trình hạ tầng tại các điểm tái định cư; phối hợp với Ban tái định cư tỉnh tổ chức họp phổ biến các chế độ, chính sách và kế hoạch di chuyển tới từng hộ dân tại các bản. Phân công cán bộ trong xã theo dõi từng bản để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người dân. Qua đó, hầu hết các hộ dân trong xã đã hiểu, nhận thức đúng và thực hiện tốt các chủ trương về di dân tái định cư của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng di chuyển đến nơi ở mới theo kế hoạch.

UBND xã Chăn Nưa cũng đã phối hợp với Ban tái định cư của tỉnh trong công tác lập quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư, tổ chức họp dân thông qua quy hoạch từ đó để các hộ dân trực tiếp tham gia vào quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư nên sau khi triển khai quy hoạch ra thực tế đã nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân, tạo tâm lý phấn khởi cho các hộ dân di chuyển.

Công tác thống kê bồi thường thiệt hại được triển khai một cách công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho dự án thực hiện đúng tiến độ đề ra. Xác định được tầm quan trọng của công tác thông kê bồi thường là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến lợi ích của các hộ dân, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường thực hiện tốt các công tác chuẩn bị, tuân thủ đúng quy trình thủ tục. Ngay sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, các công trình cơ sở hạ tầng được tập trung triển khai một cách đồng loạt. Đảng ủy, HĐND – UBND xã đã thành lập tổ giám sát cộng đồng nhằm giám sát đảm bảo các công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và phù hợp với bản sắc của dân tộc kịp thời phục vụ nhu cầu các hộ tái định cư sau khi di chuyển, góp phần ổn định đời sống cho Nhân dân đến nơi ở mới.

Năm 2009 xã Chăn Nưa đã hoàn thành di chuyển toàn bộ 604 hộ dân của xã ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trước 1 năm. Công tác chăm lo và ổn định đời sống cho các hộ tái định cư sau khi di chuyển là công việc quan trọng và luôn được Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chăn Nưa chú trọng. Xã đã được các cấp chính quyền quan tâm ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn vốn như nguồn vốn từ chương trình tái định cư thủy điện Sơn La, chương trình xây dựng nông thôn mới…. để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, xã Chăn Nưa đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong xã được nâng lên, nếp sống văn hóa và bản sắc dân tộc bản địa được duy trì và phát huy; hệ thống chính trị, công tác đoàn thể ở xã đã được kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả.

Kinh nghiệm thực tiễn

Ông Cao Xuân Páo, Bí thư Đảng ủy xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ cho biết: Để hoàn thành việc di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, xã Chăn Nưa cũng đã rút ra một số kinh nghiệm đó là: Tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách Đảng và Nhà nước về di dân tái định cư thủy điện Sơn La tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời vận động, giải thích các vướng mắc trong Nhân dân phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách về tái định cư của Đảng, Nhà nước, thực sự là tấm gương để Nhân dân noi theo.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, trong quá trình thực hiện để các hộ dân tái định cư tham gia trực tiếp, góp ý từ giai đoạn lập quy hoạch, thống kê, đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ, xây dựng kế hoạch di dân và triển khai các dự án thành phần… nhằm tạo được sự đồng thuận cao của các hộ dân trong quá trình triển khai; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các hộ dân, tạo sự tin tưởng của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hàng động; trong quá trình thực hiện cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để góp phần hoàn thành công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra...

Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Chăn Nưa ngay từ khi triển khai dự án, đến nay công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, các hộ sau khi di chuyển lên điểm tái định cư mới đã có cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định và tốt hơn nơi ở cũ. 

 

Tin liên quan

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Người cao tuổi tham gia bảo vệ biên giới(01/10/2019 3:27:50 CH)

Đặc sắc văn hóa, con người Lai Châu(23/09/2019 12:25:03 SA)

Giữ chữ tâm của người thầy thuốc(18/09/2019 8:53:12 SA)

Hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"(07/08/2019 7:44:48 SA)

Tam Đường vào mùa thu hoạch Mắc ca(20/06/2019 8:38:06 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down