Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Tín hiệu vui từ công tác kết nạp đảng viên
(Ngày đăng :28/04/2011 8:37:09 SA)


Trong nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế - xã hội của huyện Mường Tè có bước phát triển đáng kể, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống dưới 37,5%. Có được thành quả đó là do có sự cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành. Trong lãnh đạo, cấp ủy Đảng luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên, coi đây nhiệm vụ then chốt nhằm bổ sung lực lượng cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.  

(laichau.gov.vn)  

 

          Đến xã Mường Tè (huyện Mường Tè), chúng tôi được biết ngoài việc làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên thì Đảng ủy xã luôn trăn trở đi tìm lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

          Vấn đề này đã nhiều lần được Đảng ủy đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp. Sau mỗi lần họp, một số giải pháp khả thi được nêu ra. Trong đó, giải pháp tăng cường cán bộ nòng cốt của xã xuống làm Bí thư chi bộ tại các thôn được nhiều đồng chí Đảng ủy viên ủng hộ. Sau khi ổn định số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt, Chi bộ đã lựa chọn được quần chúng ưu tú và quan tâm bồi dưỡng kết nạp Đảng tại chỗ.

          Hiện nay, Đảng ủy xã có 230 đảng viên sinh hoạt 12 Chi bộ. Việc xây dựng TCCSĐ vững mạnh là tiền đề lãnh đạo kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Trong những năm qua, Đảng ủy xã Mường Tè đã lãnh đạo tổ chức chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân. Cán bộ, đảng viên luôn là những người đi đầu tuyên truyền nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa, vận động các hộ định canh, định cư lâu dài, từ bỏ phương thức phá rừng làm rẫy lạc hậu trước kia. Tiêu biểu như gia đình ông Lù Văn Thính, bản Nậm Củm phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê mỗi năm thu nhập trên 35 triệu đồng; gia đình ông Lò Văn Mủng, bản Nậm Củm phát triển trang trại VAC, mở dịch vụ xay sát, mỗi năm trừ chi phí ông thu lãi trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, bà con đã đưa vào trồng một số giống lúa lai năng suất cao để thay thế giống lúa địa phương, trồng thêm một số loại cây ngắn ngày vụ đông. Đến nay, toàn xã đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,5%.

          Đồng chí Lù Văn Thính - Bí thư Đảng ủy xã Mường Tè cho biết: “Cùng với chú trọng phát triển về số lượng, Đảng ủy cũng rất coi trọng việc nâng cao chất lượng các đảng viên. Đảng ủy xác định: không quá cầu toàn khi xét kết nạp quần chúng vào Đảng nhưng khi họ đã được kết nạp vào Đảng rồi thì phải tiếp tục quan tâm giáo dục và rèn luyện, tiếp tục trang bị cho họ những kiến thức lý luận chính trị, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong công tác cũng như cuộc sống để họ phát huy khả năng, đó là những vấn đề cần thiết để nâng cao chất lượng đảng viên.

          Một điều quan trọng nữa là quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, luôn định hướng cho đảng viên trẻ phấn đấu, không để họ có tư tưởng tự ty. Đảng bộ tiến hành quy hoạch nguồn cán bộ xã từ quy hoạch cán bộ thôn, bản, cán bộ đã qua đào tạo, từng bước trẻ hoá và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Do vậy, hầu hết số đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào của địa phương, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành những cán bộ chủ chốt của xã và các ngành, đoàn thể”.

          Để có đội ngũ đảng viên tham gia cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng chí Vàng Văn Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè cho biết: “Thời điểm năm 2006, toàn Đảng bộ huyện Mường Tè chỉ có 89 Chi bộ/161 thôn bản, với 1.879 đảng viên, trong đó có 32 bản “trắng” đảng viên. Với 42 TCCSĐ thì có 7 TCCSĐ yếu kém. Do vậy một trong những công việc mà Đảng bộ huyện chú trọng trong thời gian qua là công tác tạo nguồn để kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng TCCSĐ”.

          Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 01/11/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ, giai đoạn 2006-2010, Huyện ủy Mường Tè đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực chỉ đạo các cấp uỷ đảng cơ sở đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng và đề ra chỉ tiêu mỗi năm phải kết nạp được từ 180 đảng viên trở lên, mỗi Chi bộ một năm kết nạp từ 01 đảng viên. Trong đó, việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm.

          Nhiều Đảng bộ trong huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động thiết thực, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, thử thách qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để  bồi dưỡng tạo nguồn. Mặt khác ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn các TCCSĐ đăng ký danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh; trong đó có chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Đồng thời chú trọng công tác kết nạp đảng viên trong trường học, tram y tế, thôn bản có ít đảng viên, những đối tượng trong lực lượng dân quân tự vệ, trong tổ chức Đoàn thanh niên có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, là những nhân tố tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác, được quần chúng nhân dân tín nhiệm...

          Ngoài ra, Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú. Ngoài việc mở các lớp bồi dưỡng tại huyện, Trung tâm còn mở các lớp bồi dưỡng tại các cụm xã (mỗi xã có khoảng 30 học viên). Mỗi năm trung bình mở được từ 4-5 lớp, cho khoảng 300 quần chúng ưu tú, sau khi học xong các Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục giúp đỡ, theo dõi và thực hiện quy trình xem xét kết nạp vào đảng.

          Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên Đảng bộ huyện Mường Tè luôn thực hiện vượt kế hoạch đề ra hằng năm. Qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện, số lượng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 987 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 200 đảng viên, nâng tổng số lên 2.599 đảng viên, xóa 100% bản trắng đảng viên. Phần lớn các đồng chí được kết nạp trong những năm qua đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn và đang phát huy vai trò, vị trí trong các TCCSĐ.

          Hiện nay, khó khăn nhất trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Mường Tè là công tác kết nạp đảng viên ở các xã vùng cao, vùng xa. Bởi trình độ học vấn của thanh niên ở đây còn thấp, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, dân cư không tập trung. Nắm bắt được điều này, cấp ủy Đảng đã phân công cấp ủy viên của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và xuống giúp cơ sở làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên. Hàng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở cơ sở là mootj trong các tiêu chí để xét thi đua khen thưởng và phân loại cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và cấp ủy đảng cơ sở.

          Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại các xã được toàn diện, ngoài việc tăng cường cán bộ nòng cốt tham gia sinh hoạt Chi bộ tại các thôn, bản, các xã biên giới, huyện đã phối hợp với cán bộ các Đồn biên phòng trên địa bàn, tăng cường cán bộ Biên phòng xuống làm Phó Bí thư Đảng ủy.

          Cũng nhờ làm tốt công tác kết nạp đảng viên, toàn Đảng bộ huyện đến tháng 11/2010 đã có 51 TCCSĐ (tăng 10 TCCSĐ), có 173 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (tăng 84 chi bộ), nâng Chi bộ xã Pa Vệ Sủ lên Đảng bộ, thành lập mới Đảng bộ xã Nậm Manh. 
          Chỉ với mấy ngày công tác ở nơi vùng biên giới Tổ quốc, nhưng chúng tôi cũng đã phần nào thấu hiểu sự tâm huyết và trăn trở của các cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Để giúp bà con nơi đây thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, xây dựng tuyến biên giới vững chắc thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra là phải giữ vững và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào cuộc sống.
                                                                                                                                                          Hà Châu

Tin liên quan

Huyện Mường Tè diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019(30/10/2019 8:07:27 SA)

Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu"(28/10/2019 7:40:53 SA)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Sìn Hồ kỷ luật đảng viên vi phạm(14/10/2019 8:52:08 SA)

Thành phố Lai Châu: Gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm những ngày lễ lớn(28/09/2019 8:35:06 CH)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down