Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Công an Lai Châu: Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

(Ngày đăng :05/09/2018 10:04:35 SA)


(laichau.gov.vn) Thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Vừ A Chía, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

PV1: Thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện như thế nào?

Đại tá Vừ A Chía: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 81-KH/ĐUCA, ngày 05/12/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; các chi (đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng trong tháng 12/2017.

Sau khi quán triệt, học tập, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 95-KH/ĐUCA, ngày 18/5/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, bám sát các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an chỉ đạo rà soát về mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ để chủ động thực hiện các bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Cụ thể như đã rà soát lại các đơn vị, các cơ quan liên quan, các tổ đội, bộ phận liên quan cần phải tinh giản, sắp xếp vừa đảm bảo giải quyết công việc có hiệu quả vừa tinh gọn. Việc sắp xếp được thực hiện từ bộ máy các phòng ban của Công an tỉnh đến các Công an các huyện, thành phố.

PV2: Xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu mà đơn vị đạt được từ khi triển khai thực hiện Đề án tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện?

Đại tá Vừ A Chía: Thực hiện chủ trương và các hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Lai Châu, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và thống nhất đề xuất tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Lai Châu theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh, ngày 09 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4134/QĐ-BCA, về Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Lai Châu, theo đó, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Lai Châu sẽ giảm 04 đầu mối cấp phòng, (từ 30 phòng xuống còn 26 phòng) và giảm 05 đầu mối cấp đội, giải thể 01 Đồn Công an (Đồn Bản Chát – Than Uyên). Ngày 21/8/2018, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp thống nhất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới được Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Đồng thời, thông báo đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng nắm vững.

Một nội dung quan trọng nữa trong thực hiện Đề án mà Công an tỉnh đã thực hiện là việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị: Căn cứ thông tư 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh đã chủ động rà soát và có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp trong việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp và thống nhất xác định trong năm 2018 sẽ thực hiện bố trí Công an xã chính quy tại 40 xã. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 18 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT với 60 cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường xuống cơ sở (cấp xã) 120 cán bộ chiến sĩ để phối hợp với cấp ủy, chính quyền bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị cũng gặp những khó khăn như: Việc bố trí Công an xã chính quy đã được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện, thành phố, tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều xã chưa bố trí được công tác khác đối với số Trưởng Công an xã bán chuyên trách nên việc bố trí Công an chính quy chưa thực hiện được theo mục tiêu đề ra. Trong năm 2018, hiện còn 40 xã chưa được bố trí Công an chính quy.

Câu 3. Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp quan trọng nào để thực hiện hiệu quả Đề án này?

Đại tá Vừ A Chía: Để thực hiện tốt Đề án do Bộ Công an ban hành, Công an tỉnh tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp với Huyện ủy - UBND các huyện, thành phố tiếp tục bố trí Công an chính quy tại 40 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo mục tiêu đã đề ra và một số xã khác khi đã bố trí công tác khác đối với Trưởng Công an xã bán chuyên trách.

Triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế về an ninh trật tự và biên chế tại địa phương. Tập trung vào kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, Công an các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Kịp thời, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Sở Nội vụ có hướng giải quyết cho các đồng chí đang là Công an xã bán chuyên trách chuyển sang vị trí khác ở xã để dành biên chế cho Công an chính quy về làm trưởng Công an xã theo đúng tinh thần của Đề án, Kế hoạch của Bộ Công an đề ra.

Tin liên quan

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua số 1 năm 2019(15/10/2019 4:44:18 CH)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

Hội nghị Giao ban báo chí Quý III(10/10/2019 10:56:34 SA)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down