Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Đã sẵn sàng cho cuộc Bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016
(Ngày đăng :04/04/2011 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, phóng viên Cổng Giao tiếp điện tử Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tẩn Vản Pao- UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh về một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.

P.V: Xin đồng chí cho biết vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016?

         Trả lời: 1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp để thành lập Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. Căn cứ số lượng thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị-xã hội cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, các nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn khác của Hội đồng bầu cử; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, làng, bản, khu dân cư, tổ dân phố…(gọi chung là thôn, tổ dân phố).

3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động đông đảo cử tri đến dự họp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các hội nghị này.

4. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức các hội nghị cử tri, để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương để tổ chức tốt các hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử.

5. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo thật sự dân chủ và đúng luật.

6. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân trong công tác tuyên truyền bầu cử, tạo không khí ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, làm cho mọi công dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu; cần nắm chắc diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời làm công tác tuyên truyền, đặc biệt đề phòng không để xảy ra tình huống xấu. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần làm tốt công tác vận động đối với các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, các già làng, trưởng dòng họ... để triển khai công tác vận động đối với các tầng lớp nhân dân.

 P.V:  Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh có gì thay đổi so với hiệp thương lần thứ nhất?

 Trả lời: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh không có  thay đổi so với hiệp thương lần thứ nhất.

- Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và theo quy  trình hiệp thương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã giới thiệu 8 người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thoả thuận lập danh sách sơ bộ 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Về giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND có thay đổi về cơ cấu nữ tuổi cao chuyển sang tuổi trẻ là 01 người, trong đó thành phần dân tộc tham gia không tay đổi.( theo điều chỉnh lần thứ nhất của thường trực HĐND tỉnh.)

  P.V: Nhiệm vụ tập trung của MTTQ các cấp thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Trả lời: Trong thời gian tới MTTQ các cấp tham gia công tác bầu cử cần tiếp tục phối hợp với Uỷ ban bầu cử tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Tập trung thực hiện bước bốn của quy trình hiệp thương về lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đến 10/4/2011 sẽ xong bước 4.

Tổng hợp việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú với người ứng cử để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba về thoả thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thời gian dự kiến từ 13 - 17/4/2011.

Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc giám sát kiểm tra công tác bầu cử, tuyên truyền về cuộc bầu cử  Quốc hội và HĐND các cấp.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị hướng dẫn cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp đi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.
P.V: Xin cám ơn đồng chí!


(Nguyễn Chanh thực hiện)

Tin liên quan

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán 2020(17/01/2020 2:27:07 CH)

Nhịp cầu kết nối hỗ trợ bệnh nhân nghèo(07/01/2020 10:07:37 SA)

Tin mới nhất

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

Lai Châu: Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020(18/01/2020 4:18:11 CH)

Sắc đào ngày xuân(20/01/2020 10:46:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down