Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Lai Châu: Thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Ngày đăng :26/06/2019 9:12:05 SA)


Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung).

(laichau.gov.vn) Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ những năm đầu khi mới chia tách, thành lập, tỉnh Lai Châu xác định việc thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh là việc làm hết sức quan trọng, được thể hiện ngay từ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, từ năm 2005 đến nay, UBND tỉnh đã trực tiếp hoặc trình HĐND tỉnh ban hành nhiều Quyết định có nội dung quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, từ tháng 12/2005 đến nay, UBND tỉnh đã trực tiếp ban hành 08 văn bản hành chính cá biệt, trong đó có nội dung về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Nội dung của các văn bản chủ yếu quy định về việc ban hành các kế hoạch, chương trình phòng, chống tham nhũng, trong đó có một số nội dung về triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” có hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham tham nhũng nói riêng tới cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ năm 2006 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng được 1.652 lớp cho 400.183 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (nay là Ban Nội Chính tỉnh) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp biên soạn, xuất bản 800 cuốn sách “Tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác phối hợp thực hiện phòng, chống tham nhũng giữa cơ quan thanh tra, điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật; những vụ án có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan hành chính chuyển sang cơ quan điều tra được điều tra khởi tố theo quy định. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan Thanh tra, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Cục Hải quan thực hiện tốt công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện. Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình. Việc công khai thủ tục hành chính tại trụ sở các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính được tuân thủ theo quy định và thực hiện bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai thủ tục hành chính, đóng quyển hướng dẫn đặt tại nơi người dân dễ tiếp cận; một số đơn vị đăng tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai tại 8/8 huyện, thành phố; 108/108 xã, phường, thị trấn...

Công tác công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ được tăng cường. Các cấp, các ngành đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là việc bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức đã được quan tâm chấn chỉnh; ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ theo hướng đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ và của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức.

Công tác kê khai tài sản, thu nhập được quan tâm thực hiện. Hàng năm, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện kê khai cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai. Từ 2007 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều hoàn thành 100% việc kê khai tài sản thu nhập. Trong quá trình tổ chức thực hiện chưa có trường hợp kê khai tài sản, thu nhập nào phải tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Thanh tra Chính phủ bảo đảm thời gian. Đặc biệt, tỉnh đã tiến hành công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; đã công khai hơn 1.200 hồ sơ giao đất, chuyển mục sử dụng đất, cho thuê đất với tổng diện tích trên 46.024,8ha; thực hiện công khai, minh bạch hơn 2.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công tác xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ việc vi phạm liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; có 21 cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Việc thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh thực hiện đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thời gian tới tỉnh tiếp tục điều chỉnh các quy định, quy chế về công tác cán bộ; có cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ; giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền...

Tin liên quan

Nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhờ xây dựng Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”(15/01/2020 6:15:37 CH)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu(20/01/2020 4:14:21 CH)

Không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán 2020(17/01/2020 2:27:07 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down