Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

*Đề xuất, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra

(Ngày đăng :10/07/2018 1:44:08 CH)


Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh.

(laichau.gov.vn) Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh lược đăng bài phát biểu quan trọng này. 

Thưa các đồng chí!

Thưa các vị đại biểu!

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt mưa to đến rất to, kéo dài từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 gây lũ quét, sạt lở đất đá, làm thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, ảnh hưởng nặng nề nhất là các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, 25 người chết, mất tích, 17 người bị thương; 133 nhà ở bị cuốn trôi, 162 nhà ở bị hư hỏng ngập nước, 658 nhà trong khu vực nguy cơ sạt lở, trên 1.000ha lúa, ngô, hoa màu, thủy sản, hàng nghìn con gia súc, gia cầm, sạt lở, hư hại nhiều tuyến đường giao thông và trên 100 công trình bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng, thiệt hại trên 400 tỷ đồng. HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng, mất tích, bị thương, mất tài sản do mưa lũ gây ra.

Trước, trong và sau thời điểm mưa lũ, các cấp, các ngành, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, các lực lượng công an, quân đội và chính quyền các cấp đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, cùng với Nhân dân phòng chống giảm nhẹ thiên tai, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, tài sản sớm ổn định tinh thần và đời sống. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân với truyền thống đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai khắc phục ban đầu, giúp cho đồng bào ấm lòng, yên tâm hơn để vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trước tình hình thiên tai lũ quét, thiệt hại nặng nề cùng với sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm cao của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thăm hỏi, động viên đồng bào; các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương quan tâm chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ; các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, động viên, hỗ trợ tiền, hàng hóa thiết yếu và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người chết, mất tích và thăm hỏi, động viên tới các gia đình bị thiệt hại; chia sẻ với khó khăn của tỉnh, sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân. Qua đó, thấm đượm giá trị to lớn của truyền thống yêu nước, truyền thông đạo lý của dân tộc cần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ bảo vệ, giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu đó.

Thưa các vị đại biểu!

Theo chương trình, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh diễn ra trong thời gian 2 ngày, với những nội dung trọng tâm là: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết, đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; các báo cáo của UBND tỉnh; các cơ quan tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xem xét, thảo luận và quyết định một số nghị quyết về đặt tên đường, phố tại một số địa phương; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung khác.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

6 tháng đầu năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có quyết tâm cao, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy là “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 đạt được kết quả khá toàn diện: Các chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, thu ngân sách trên địa bàn tăng khá; giá cả thị trường ổn định; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, thể thao duy trì phát triển; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tăng cường; triển khai nghiêm túc chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 còn một số hạn chế trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; chất lượng giáo dục ở một số nơi; hoạt động của ngành y tế còn nhiều khó khăn; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn đạt thấp so với kế hoạch; cải cách hành chính, quản trị và hành chính công đạt thấp.

Tại Kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và 2 năm rưỡi thực hiện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; việc thực hiện dự toán ngân sách địa phương; kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm, phân tích chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra của năm 2018 và các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thưa các vị đại biểu!

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; nghe Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV; xem xét và thảo luận các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Thảo luận, xem xét thông qua 6 nghị quyết về đặt tên đường, phố; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; quyết định tổng biên chế năm 2018; về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND về quy hoạch hệ thống y tế tỉnh; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, miễn nhiệm 03 thành viên UBND tỉnh (do được nghỉ chế độ và chuyển vị trí công tác); bầu bổ sung 02 thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc vào các nội dung của Kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng sự tin tưởng của các cấp, các ngành, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào hoạt động của chính quyền địa phương.

Kỳ họp của HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp các nội dung của Kỳ họp (trừ phiên thảo luận tại Tổ) để cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tại Kỳ họp. HĐND tỉnh mong muốn nhận được các ý kiến tham gia góp ý của cử tri và Nhân dân bằng nhiều hình thức cho các hoạt động của HĐND để HĐND tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Tiêu đề do Ban biên tập đặt

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down