Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường: Trả lời trọng tâm vào những vấn đề được chất vấn

(Ngày đăng :16/07/2017 6:48:09 SA)


Đại biểu Lò Văn Biên chất vấn tại hội trường.

(laichau.gov.vn) Buổi sáng và phần lớn thời gian chiều nay (14/7) kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần thảo luận, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường. Nhiều nội dung được cử tri quan tâm hiện nay như việc 258 hợp đồng tại Sở Y tế chưa xét tuyển hoặc thi tuyển trách nhiệm và giải quyết như thế nào?; việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) và xã Thèn Sin (huyện Tam Đường); những sai phạm về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên... đã được đại biểu chất vấn các cơ quan chức năng.

Đại biểu Lò Văn Biên chất vấn: Để tình trạng hợp đồng với số lượng đông, nhưng chưa được tuyển dụng trong thời gian dài, trách nhiệm thuộc về ai? Đồng chí có giải pháp gì để tham mưu cho tỉnh giải quyết trong thời gian tới số viên chức đang hợp đồng trên và bao giờ sẽ giải quyết xong?

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế trả lời: Trước tiên trách nhiệm thuộc về Sở Y tế và một phần trách nhiệm của Sở Nội vụ, là cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn

Thứ hai, Sở Y tế căn cứ văn bản số 1330/SNV-TCCC ngày 19/10/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc đề nghị hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị. Sở Y tế cũng như các sở, ngành, UBND các huyện trong tỉnh, dựa trên tổng biên chế được giao và nhu cầu thực tế về nhân lực của các đơn vị trong ngành, Sở Y tế đã hợp đồng bổ sung số người làm việc theo vị trí việc làm để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Lai Châu chưa tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế nên số lao động hợp đồng chưa được tuyển dụng. Cụ thể: Số hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn là 258 người (hợp đồng của Sở Nội vụ 25 người, hợp đồng của Sở Y tế 233 người, trong đó có 15 bác sỹ); tổng số hộ lý đã được hợp đồng từ năm 1996 đến năm 2013 là 118 người, đến nay đã có 4 người xin thôi việc, 2 người nghỉ hưu, nghỉ chế độ. Tính đến 30/6/2017 còn 112 người (hợp đồng Sở Nội vụ 108 người, hợp đồng Sở Y tế 1 người, hợp đồng UBND huyện 3 người).

Thứ ba, do bộ phận tham mưu của ngành nhận thức chưa đầy đủ: Chức danh hộ lý được xếp vào diện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2011 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì hộ lý được xếp bảng lương nhóm 1 (C1) thuộc viên chức loại C nên tham mưu tuyển dụng chưa kịp thời.

Để tham mưu giải quyết số lao động hợp đồng nói trên, trong thời gian qua, Sở Y tế đã báo cáo, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bằng việc ban hành hơn 10 văn bản để giải quyết. Về câu hỏi của đại biểu bao giờ sẽ giải quyết xong? Ngành Y tế rất trông chờ vào sự ủng hộ và tạo điều kiện của ngành chức năng và cấp có thẩm quyền để số lao động hợp đồng này có cơ hội được xét tuyển dụng sớm nhất. Sở Y tế đã chủ động làm việc với Sở Nội vụ, đề xuất xét tuyển dụng cả 258 hợp đồng chức danh chuyên môn trên. Tuy nhiên, sau khi thảo luận, thống nhất tuyển 190 vị trí chuyên môn trong buổi làm việc ngày 2/3/2017 tại Sở Nội vụ, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh áp dụng cách tuyển dụng phù hợp 190 vị trí chuyên môn trong tổng số 258 lao động hợp đồng từ năm 2011 đến nay. Vì số lao động hợp đồng trên đã có thời gian công tác tại Ngành Y tế, được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác, năng lực cơ bản đáp ứng được vị trí việc làm hiện nay tại các đơn vị trong ngành.

Ngành Y tế rất mong muốn được xem xét tuyển dụng cả 258 lao động hợp đồng trên, nếu được tuyển dụng cả thì đây cũng là cơ hội bù đắp nhân lực cho ngành. Vì một số đơn vị thuộc Ngành Y tế thành lập mới nhưng chưa được giao biên chế, như Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn, Trung tâm Dân số huyện Nậm Nhùn và 10 trạm Y tế ở các xã mới chia tách; một số viên chức trong đó có cả bác sỹ đã bỏ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tháng 7/2017, Sở Y tế đang phối hợp tích cực với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng xong trong quý III/2017.

Có 2 đại biểu đặt câu hỏi chất vất Giám đốc Sở Nội vụ là đại biểu Giàng A Vư và đại biểu Lò Thị Yến


Đại biểu Giàng A Vư và đại biểu Lò Thị Yến chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ

Đại biểu Giàng A Vư chất vấn: Về việc tranh chấp danh giới và đất rừng giữa Nhân dân bản Căn Câu xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ và Nhân dân bản Pan Khèo, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, căn cứ Nghị quyết số 74-NQ/HĐND ngày 10/12/2016 về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh. Ngày 15/8/2016 lãnh đạo UBND 2 huyện Phong Thổ và Tam Đường, lãnh đạo 2 Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên&Môi trường, các phòng, ban chuyên môn 2 huyện, chính quyền 2 xã đã đi kiểm tra thực địa để giải quyết nhưng chưa giải quyết được. Ngày 29/8/2016, UBND huyện Phong Thổ đã có báo cáo số 1109 thông báo kết quả giải quyết địa giới hành chính giữa 2 huyện Phong Thổ và Tam Đường gửi UBND tỉnh. Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh đã có công văn số 1807/UBND-TN tỉnh giải quyết địa giới hành chính giữa huyện Phong Thổ và Tam Đường.

Trong nội dung công văn của UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan giải quyết nhưng đến nay chưa được giải quyết. Vậy đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ trả lời vụ tranh chấp đất nêu trên đơn vị có chủ trương, giải pháp cụ thể, giải quyết vào thời gian nào? Trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ chủ trì như thế nào? Vì quá lâu rồi không thấy giải quyết?

Còn đại biểu Lò Thị Yến chất vấn: Trong thời gian qua, tỉnh Lai Châu và các cơ quan, đơn vị đã sử dụng các văn bản pháp luật làm căn cứ pháp lý gồm Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành của tỉnh để làm căn cứ trong thi tuyển công chức và công tác cán bộ là đúng với quy định. Tuy nhiên, tại kết luận số 316/KL-TTBN ngày 26/5/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ hai vấn đề: Nguyên nhân cốt lõi và trách nhiệm của Sở Nội vụ ở đâu khi để xảy ra các sai phạm về quản lý công chức, tuyển dụng, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện? Sở Nội vụ sẽ đưa ra các giải pháp như thế nào để giải quyết các sai phạm trên nhất là tình trạng tổ chức thi tuyển công chức tỷ lệ thí sinh đỗ là rất thấp mà các cơ quan chuyên môn hành chính Nhà nước của tỉnh đều thiếu lao động làm việc nên buộc phải sử dụng lao động hợp đồng?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Giàng A Vư, Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, khi thực hiện công tác rà soát đã phát hiện có sự tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) với xã Thèn Sin (huyện Tam Đường). Sở Nội vụ đã đưa nội dung này vào Dự án để có biện pháp giải quyết.

Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn

Thực hiện Công văn số 1807/UBND-TN ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về giải quyết địa giới hành chính giữa huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường. Ngày 22/11/2016, Sở Nội vụ đã xây dựng báo cáo số 1806/BC-SNV về thực trạng tranh chấp đất đai nói trên và giải pháp giải quyết việc tranh chấp này.

Ngày 16/5/2017, Sở Nội vụ  báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Hội nghị để giải quyết nội dung trên trong tháng 5. Tuy nhiên, trong tháng 5 UBND tỉnh chưa tổ chức được Hội nghị. Ngày 5/6/2017, Sở Nội vụ có Tờ trình số 749/TTr-SNV đề nghị tổ chức hội nghị thống nhất phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa hai xã. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để thống nhất.

Như vậy, trong việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Sin Suối Hồ với xã Thèn Sin, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc tham mưu đã được thực hiện theo yêu cầu của công văn số 1807/UBND-TN ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh.

Với câu hỏi chất vấn của đại biểu Lò Thị Yến, Ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Trong kết luận số 316/KL-TTBNV ngày 26/5/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu lên một số tồn tại, hạn chế về quản lý công chức, tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện chứ không phải sai phạm.

Đối với việc quản lý công chức có một số tồn tại, hạn chế: Thừa cấp phó tại Văn phòng UBND tỉnh do yêu cầu nhiệm vụ nên Văn phòng UBND tỉnh phải tiếp nhận chuyên viên giúp việc cho Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ các sở, ban, ngành về để làm chuyên viên. Ở các sở, ban, ngành thì các đồng chí này đều ưu tú và giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, khi về Văn phòng UBND tỉnh công tác các đồng chí này đều phải làm chuyên viên từ 6 tháng đến 1 năm mới được bổ nhiệm lại làm Phó Trưởng phòng. Vì vậy, để đảm bảo chế độ chính sách cho công chức nên Văn phòng UBND tỉnh thực hiện bổ nhiệm cấp phó.

Đối với việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Trong những năm qua, các đối tượng xét chuyển đều đảm bảo tiêu chuẩn và đầy đủ điều kiện theo quy định.

Đối với việc thi tuyển công chức năm 2015: Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 vận dụng chính sách thu hút của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 120/2014/NQ-HDND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh để miễn thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học cho các thí sinh. Tuy nhiên, việc vận dụng chính sách thu hút của tỉnh không được Thanh tra Bộ Nội vụ chấp nhận.

Nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế: Do lần đầu tiên tỉnh tổ chức việc thi tuyển công chức nên việc nghiên cứu văn bản, triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng dẫn đến các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Sau khi có Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, ngày 19/6/2017 Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 886/TTr-SNV ngày 16/6/2017 trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 316/KL-TTBNV ngày 26/5/2017 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1209/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức thực hiện số 316/KL-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ngày 03/7/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1013/SNV-CCVC về việc rà soát cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các trường hợp hợp đồng trong các chỉ tiêu biên chế gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu gửi về Sở Nội vụ trước ngày 11/7/2017. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp kết quả rà soát để xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện trong quý III năm 2017.

Để việc tổ chức thi tuyển công chức đạt hiệu quả cao, tuyển được đủ công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan phân tích, rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển công chức năm 2015 để xây dựng bộ đề thi phù hợp với năng lực, trình độ của người dự tuyển trong điều kiện thực tế của tỉnh, nhất là đối với các môn thi Tin học, Ngoại ngữ và kiến thức chung.

Phiên chất vấn được chủ tọa kỳ họp đánh giá người trả lời đã đi đúng trọng tâm, không nói tránh mà trả lời thẳng vào vấn đề, đã thỏa mãn được những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp sẽ tiếp tục với phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp và tiến hành bế mạc. Cổng Thông tin điện tử sẽ tiếp tục đưa tin./.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

Xuân về trên khắp các bản làng(18/01/2020 1:19:46 CH)

Lai Châu trong thời khắc chuyển giao(24/01/2020 5:24:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down