Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV

(Ngày đăng :10/12/2018 9:07:18 SA)


Cử tri xã Tà Mung kiến nghị với đoàn đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Hoàng Hà-Đức Thắng)

(laichau.gov.vn) Trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri. Cổng Thông tin điện tử tỉnh lược đăng một số kiến nghị và trả lời kiến nghị của UBND tỉnh đến cử tri trên địa bàn tỉnh.

Cử tri các xã Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Phúc Than, huyện Than Uyên kiến nghị: UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình dọc Quốc lộ 32 thuộc các xã Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Phúc Than theo định mức của đất ở đô thị (mức tối thiểu 80m2 và tối đa không quá 250m2), vì hiện nay nhiều hộ gia đình dọc Quốc lộ 32 đất hiện có không đủ định mức cấp đất ở nông thôn (tối thiếu 120m2) nên các hộ dân không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh trả lời: Tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu là phù hợp với quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp các hộ gia đình dọc Quốc lộ 32 có thửa đất không đủ định mức cấp đất ở nông thôn (120 m2); nếu thửa đất được hình thành từ trước ngày 15/11/2014 (ngày Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành) và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Cử tri bản Pan Khèo, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu xem xét lại phương án giải quyết việc tranh chấp đất giữa bản Sin Câu, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ và bản Pan Khèo, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường theo phương án mỗi bên được hưởng 50% tiền dịch vụ môi trường rừng để động viên Nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ. Hiện nay, theo phương án giải quyết, toàn bộ diện tích và tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ giao và chi cho Nhân dân Sin Câu, xã Sin Suối Hồ, trong khi thực tế Nhân dân bản Pan Khèo cùng chung bảo vệ; bên cạnh đó, theo bản đồ 364 toàn bộ diện tích trên thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường.

UBND tỉnh trả lời: Việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ với xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đã được UBND tỉnh giải quyết tại Văn bản số 324/BC-UBND ngày 22/11/2017 trên cơ sở tôn trọng lịch sử sinh sống và canh tác từ lâu đời của Nhân dân các bên liên quan.

Về đề xuất của phân chia hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. UBND tỉnh giao UBND hai huyện Phong Thổ, Tam Đường tổ chức làm việc, hiệp thương giữa lãnh đạo huyện và Nhân dân hai địa phương để bàn, thống nhất phương án giải quyết.

Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: Mùa mưa năm 2018, hầu hết các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã bị mưa lũ cuốn trôi; nhiều hộ gia đình mất diện tích đất canh tác. Theo thống kê, đánh giá mức độ hư hỏng ngoài số công trình huyện đã hỗ trợ vật tư để hộ gia đình tự khắc phục, số còn lại để khắc phục thì nhu cầu là rất lớn (lên đến hàng trăm tỷ đồng), vượt quá khả năng ngân sách của huyện. Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho huyện để sớm khắc phục lại các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời: Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè và Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão tỉnh, trong mùa mưa lũ năm 2018, trên địa bàn huyện Mường Tè bị thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tổng hợp thiệt hại ước tính 71,1 tỷ đồng. Tỉnh, huyện đã huy động các nguồn lực để khắc phục, cụ thể: Đã phân bổ 35,98 tỷ đồng cho huyện để khắc phục (gồm ngân sách Trung ương 24,33 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 5,78 tỷ đồng; ngân sách huyện 5,86 tỷ đồng). UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri, trong điều kiện ngân sách tỉnh rất hạn hẹp; tỉnh, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực khác để từng bước khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cử tri Ngành Giáo dục huyện Than Uyên kiến nghị: UBND tỉnh xem xét chuyển đổi viên chức công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành công chức, vì theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định những người là công chức có nêu: Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

UBND tỉnh trả lời: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố đã bố trí 266 biên chế viên chức thực hiện nhiệm vụ của công chức tại một số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung rà soát, thống kê viên chức đang làm việc tại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 309/BC-UBND về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó có nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuyển đổi 266 biên chế viên chức đang làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sang công chức. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản trả lời của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị trên của tỉnh.

Trường hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên còn biên chế hành chính thì xem xét trong số viên chức của phòng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn báo cáo UBND huyện Than Uyên đề nghị xét chuyển viên chức thành công chức, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cử tri huyện Sìn Hồ kiến nghị: Ngày 16/9/2015, Liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ đã ban hành 03 Thông tư liên tịch (Thông tư liên tịch các số 21, 22, 23/2015/TTLT-BGGĐT-BNV) quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập. Trong văn bản quy định rõ yêu cầu về “Chứng chỉ ngoại ngữ” theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên từng cấp. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ xem xét không quy định đối với giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như huyện Sìn Hồ, vì giáo viên đã có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, việc quy định phải có chứng chỉ Tiếng Anh là không thiết thực và gây lãng phí.

UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, việc quy định chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do các bộ, ngành Trung ương ban hành được quy định chung trên cả nước, không có quy định riêng cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đối tượng công tác tại vùng dân tộc.

Cử tri xã Hố Mít, huyện Tân Uyên kiến nghị: Theo tiêu chuẩn về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đơn vị nào đứng ra đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn cụ thể.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong đó có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để phục vụ cho việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở kiến nghị của tỉnh Lai Châu, ngày 28/11/2018, Bộ GD&DT đã có văn bản số 2809/QLCL-QLVBCC về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Theo đó, việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ.

Cử tri xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Hiện nay, Chính phủ quy định đóng cửa rừng tự nhiên, không cho phép khai thác gỗ nên các hộ dân vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong việc làm nhà ở, trong khi người dân không có điều kiện để mua vật liệu xây dựng và cũng không phù hợp với phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách đặc thù đối với việc khai thác gỗ làm nhà tại chỗ cho các hộ dân.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, nhu cầu khai thác gỗ làm nhà tại chỗ của các hộ dân không chỉ có ở xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn mà còn có ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng) và Chính phủ (Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới), thì việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên (bao gồm cả khai thác gỗ gia dụng, khai thác tận thu, tận dụng) phải thực hiện nghiêm túc trên phạm vi cả nước.

Do đó, UBND tỉnh không ban hành chính sách đặc thù đối với việc khai thác gỗ làm nhà tại chỗ cho các hộ dân trái với quy định của Trung ương. Đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân xã Nậm Manh để Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down