Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ sáu trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh

(Ngày đăng :09/12/2018 10:38:28 SA)


Đ/c Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Tà Mung và Hua Nà huyện Than Uyên.(Ảnh Việt Hoàng TTXVN)

(laichau.gov.vn) Sau Kỳ họp thứ sáu, trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định và tổng hợp được 80 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Việc giải quyết các kiến nghị cử tri được hầu hết các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Một số kiến nghị được giải quyết ngay, dứt điểm sau khi có văn bản yêu cầu của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh lược đăng một số nội dung giám sát được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Về kết quả giám sát việc giải quyết một số kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh

1. Cử tri bản Phìn Khò, xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị đền bù diện tích nương cho 7 hộ gia đình do mở đường kéo cột điện cho bản.

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời: Đây là dự án đường dây 35KV mạch vòng Lai Châu - Điện Biên do Công ty Điện lực Điện Biên làm Chủ đầu tư thực hiện năm 2017. Hiện tại Điện lực Nậm Nhùn (khu vực Mường Tè) đang tập trung xử lý sự cố mất điện do mưa lũ nên chưa làm việc với UBND xã Mù Cả để có nội dung trả lời. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ có báo cáo với HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Kết quả giám sát: Ngày 12/7/2018, Công ty Điện lực Điện Biên đã chi trả đền bù thiệt hại xong cho 10 hộ gia đình, với tổng số tiền 12.000.000 đồng, trong đó có 7 hộ ở bản Phìn Khò, xã Mù Cả.

2. Cử tri xã Bản Hon, huyện Tam Đường kiến nghị Sở Giao thông Vận và khắc phục đoạn cống qua đường San Thàng-Đông Pao, khi thi công công, công thấp hơn mương (tại Km 11 thuộc Bản Nà Khum, xã Bản Hon).

Sở Giao thông Vận tải trả lời: Sở sẽ thi công khắc phục cống qua đường để lấy nước vào ruộng sản xuất, dự kiến hoàn thành vào quí III năm 2018.

Kết quả giám sát: Ngày 30/10/2018, Sở Giao thông Vận tải đã thi công bổ sung rãnh thoát nước và cống để dẫn nước đến mương, đảm bảo cung cấp nước phục vụ cho Nhân dân.

3. Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn kiến nghị điều chỉnh lại bản đồ địa giới hành chính để một số hộ dân được hỗ trợ kinh phí khai hoang theo dự án KFW8.

Sở Nội vụ trả lời: Đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn phối hợp với UBND huyện Mường Tè xem xét, hỗ trợ kinh phí khai hoang cho các hộ dân bản Nậm Khao theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Mường Mộ tuyên truyền, vận động Nhân dân bản Nậm Khao thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, canh tác, sản xuất trên diện tích hiện có, không khai hoang, mở rộng thêm.

Kết quả giám sát UBND huyện Nậm Nhùn trong việc thực hiện ý kiến của Sở Nội vụ: Bản Nậm Khao, xã Mường Mô không thuộc quy hoạch nằm trong diện tích khai hoang của dự án KFW8, do vậy không được thanh toán hỗ trợ khai hoang từ nguồn KFW8, chỉ được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Đến nay, công tác nghiệm thu khai hoang của bản Nậm Khao đã xong, tổng số hộ khai hoang là 18 hộ, với 3,96ha, UBND xã Mường Mô đang thực hiện các thủ tục để thanh toán tiền cho nhân dân, thời gian hoàn thành 31/12/2018.

4. Cử tri Thị trấn Tam Đường kiến nghị Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông Lai Châu sửa chữa, nâng cấp tuyến hương từ Quốc lộ 4D ra khu sản xuất của bản Máy Đường và tuyến mương sau trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đường

Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông trả lời: Về nâng cấp tuyến mương từ Quốc lội 4D ra khu sản xuất bản Máy Đường, Công ty đã lập kế hoạch và sẽ thực hiện nâng cấp vào cuối năm 2018. Về nâng cấp tuyến mương sau khu trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đường, do quy mô cần nâng cấp, sửa chữa lớn nên Công ty đã lập đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Tài chính và UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2019.

Kết quả giám sát: Tuyến mương từ Quốc lội 4D ra khu sản xuất bản Máy Đường, hiện nay công trình đang được Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông triển khai, dự kiến hoàn thành trước 20/12/2018. Về nâng cấp tuyến mương sau khu trạm Bảo vệ thực vật (nay là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp), huyện Tam Đường: Công ty đã lập báo cáo đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019.

5. Cử tri bản Phan Lìn, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xem xét sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Nhân dân bị ảnh hưởng của dự án mở rộng bãi rác thải Thành phố

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trả lời: Ban đã đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để chi trả cho phương án đền bù GPMB của dự án, sau khi được bố trí vốn Bạn sẽ chuyển cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lai Châu để chi trả cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt (dự kiến trong tháng 7/2018).

Kết quả giám sát: Ngày 06/6/2018, Ban QLDA ĐT XD các công trình dân dụng và công nghiệp đã có văn bản số 313/CV-BQLDA báo cáo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn năm 2018 của dự án (nhu cầu vốn là 3.650 triệu đồng) để chi trả đền bù cho các hộ dân và một số nội dụng khác của dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát, Ban chưa được bố trí vốn để chi trả cho nhân dân (UBND tỉnh đã có văn bản số 1852/UBND-TH, ngày | 20/11/2018 về việc thống nhất phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 và các nguồn vốn chuyển nguồn sang năm 2018, trong đó có đề nghị phân bổ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu, số tiền 3.336 triệu đồng).

6. Cử tri xã Nậm Khao, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn tái định cư để sớm tu sửa đoạn đường từ ngã ba đi Tà Tổng vào trung tâm xã Nậm Khao; xử lý hệ thống kê phía tà luy âm để đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình ở phía dưới tà luy đường Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh)

UBND tỉnh trả lời: Tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè lập điều chỉnh, bổ sung dự án mặt bằng, đường nội bộ khu Tái định cư Nậm Khao và dự án kè bảo vệ mặt bằng Tái định cư-Nậm Khao, trong đó có xử lý các nội dung theo kiến nghị của cử tri, việc thi công sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Kết quả giám sát: UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết và trả lời: Việc điều chỉnh, bổ sung công trình mặt bằng, đường nội bộ cụm, điểm TĐC Nậm Khao huyện Mường Tè đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 21/5/2018. Hiện nay đang thực hiện thi công xây lắp hoàn thiện dự án. Về điều chỉnh, bổ sung kè mặt bằng TĐC Nậm Khao: UBND huyện đã có Tờ trình số 1092/TTr-UBND, ngày 15/10/2018 về xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung sự án, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, UBND huyện Mường Tè sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh

1. Cử tri xã Vàng San, huyện Mường Tè kiến nghị: Dự án đường Thị trần-Nậm Nhọ đã hoàn thành trong nhiều năm nay, nhưng đến nay còn một số hộ chưa được đền bù, đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để giải ngân cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời: Tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo chủ đầu tư có phương án giải quyết dứt điểm tiền đền bù cho người dân. Về phần kinh phí còn thiếu, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Kết quả giám sát:Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè (Báo cáo số 1152/BC-UBND, ngày 30/10/2018): Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, UBND huyện sẽ thực hiện hoàn thiện thủ tục thanh toán cho các hộ gia đình theo phương án được phê duyệt (21 hộ, số tiền 210.031.000đ).

2. Cử tri Tổ dân phố số 19, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực đường đi xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường thành đất ở để Nhân dân ổn định sinh sống

UBND tỉnh trả lời: UBND thành phố đang đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố (Tờ trình số 2198/TTr-UBND ngày 23/11/2017), sau khi điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lai Châu trình UBND tỉnh xét duyệt theo đúng quy định.

Kết quả giám sát: Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng lân cận tỉnh Lai Châu đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình thực hiện lập đồ án, Sở sẽ phối hợp UBND Thành phố Lai Châu tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng quy hoạch, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, định hướng quy hoạch và đúng với quy hoạch hiện hành.

3. Cử tri xã Bản Hon, huyện Tam Đường kiến nghị thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty T&Q tại xã Bản Hon (từ năm 2013 đến nay Công ty không hoạt động) để giao cho xã Bản Hon quản lý.

UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Tam Đường tiến hành rà soát và quản lý quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê theo đúng thẩm quyền.

Kết quả giám sát tại UBND huyện Tam Đường: Ngày 17/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường và UBND xã Bản Hon đã bàn giao điểm mỏ đá Bản Thẳm, xã Bản Hon cho UBND huyện và xã Bản Hon quản lý; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần T&Q di dời tài sản ra ngoài khu vực mỏ. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần T&Q chưa di dời tài sản của đơn vị (lán trại, trạm biến áp và một số máy dụng cụ)./.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down