Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Khai mạc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(Ngày đăng :08/12/2018 10:30:30 SA)


Quang cảnh Kỳ họp.

(laichau.gov.vn) Sáng ngày 8/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, HĐND tỉnh Lai Châu đã long trọng khai mạc Kỳ họp thứ tám khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí Thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; xem xét, thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư; quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035… Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017. Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực, việc triển khai cánh đồng tập trung sử dụng 1-2 giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng; sản xuất chè đạt kết quả tốt, diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch 54%; diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ là 3.446 ha, sản lượng ước đạt 2.757 tấn mủ khô. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, dự ước hết năm 2018 nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.216,4 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.123 tỷ đồng, vượt 9% dự toán. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn. Tình hình quốc phòng-an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn như: 4 chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu dự ước khó đạt kế hoạch đề ra; sản xuất nông nghiệp gặp một số khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết đặt biệt là bão lũ nên sản lượng lương thực có hạt, sản lượng thủy sản, trồng mới rừng không đạt kế hoạch giao. Số doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, số dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tăng; nợ xấu tăng so với cuối năm 2017….

Năm 2019, tỉnh Lai Châu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện với phương châm "Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-sáng tạo-phát triển bền vững" với  các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,51%; tổng sản lượng lương thực có hạt là 218 nghìn tấn; có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.150 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,38%... Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tích cực cải cách thủ tục hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh; tinh thần nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, những đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020). Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 theo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo hiệu quả, khả thi cao; tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh; tập trung thực hiện 3 chương trình trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị HĐND tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để thảo luận, bàn bạc và thống nhất xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp trọng tâm với tinh thần quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh vào năm 2019.

Tại kỳ họp các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả công tác: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; báo cáo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018; báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; kết quả công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2019…

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục thông tin về Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất(22/10/2019 7:59:37 SA)

Ngày hội bản Mông(21/10/2019 10:17:45 CH)

“Tam Đường nơi hội tụ sắc màu văn hóa”(18/10/2019 4:50:35 CH)

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down