Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Khai mạc Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(Ngày đăng :07/12/2016 10:10:26 SA)


Cảnh khai mạc Kỳ họp

(laichau.gov.vn) Sáng nay 07/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỳ họp; đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu-Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu; đại diện thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), có những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND, các Ban HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở để nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung của Kỳ họp, để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu sẽ đăng toàn văn bài phát biểu này).

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh trình bày. Theo báo cáo, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu dự ước năm 2016 đều xấp xỉ đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 24,88% (kế hoạch 17,23%); thu ngân sách ước đạt 1.600 tỷ đồng (kế hoạch 1.500 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực năm 2016: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,35%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,61%; dịch vụ và thuế nhập khẩu chiếm 44,04%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 22,5 triệu đồng (kế hoạch:22,68 triệu đồng), tăng 4,3 triệu đồng so với 2015. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.285 tỷ đồng, vượt 2,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong công tác giáo dục và đào tạo: Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy và học; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và tổng kết năm học 2015-2016; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu chào cờ tại phiên khai mạc.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì, chủ động phòng chống dịch bệnh, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, sâu rộng nhất là trong dịp lễ, Tết, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước. Công tác xoá đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Ước đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,4% năm 2015 xuống còn 36,51%. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn vốn dể tăng cường nguồn lực cho Chương trình. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, chất lượng tham mưu của các cơ quan chuyên môn ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; số vụ phạm tội về trật tự xã hội có xu hướng giảm; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Về nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017 tỉnh Lai Châu đã đề ra mục tiêu chung là tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Phấn đấu các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,89%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 213 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.750 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78%; 70 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo và thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu sẽ đăng toàn văn bài phát biểu này).

Cũng trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã được nghe Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đưa tin về Kỳ họp./.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down