Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(Ngày đăng :11/07/2018 3:23:28 CH)


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

(laichau.gov.vn) Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 các đại biểu được nghe Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh và kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; việc thực hiện trách nhiệm sau chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu; giải trình của UBND tỉnh và thảo luận tại hội trường.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại tổ, UBND tỉnh đã giải trình 13 ý kiến của các đại biểu. Nhất là vấn đề một số tồn tại, hạn chế còn được nhắc lại nhiều trong thời gian qua nhưng chậm được khắc phục như: Nợ đọng thuế còn cao, tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, công tác cải cách hành chính chậm chuyển biến và chưa đáp ứng được yêu cầu... Đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Về nội dung này UBND tỉnh đã giải trình những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Đối với nội dung “Nợ đọng thuế còn cao”: Tại phiên họp UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm điểm, đôn đốc trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc để số nợ đọng thuế cao. Tuy nhiên, số nợ đọng cao do một số doanh nghiệp năng lực yếu đã ngừng hoạt động, một số do Nhà nước chưa bố trí được vốn thanh toán cho các doanh nghiệp. Ngoài ra việc giải ngân vốn đầu tư chủ yếu vào cuối năm ảnh hưởng đến tiến độ nộp và thu hồi nợ thuế. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Cục thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố, cơ quan tài chính các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng phải nộp thuế và tăng cường tự kê khai, tự nộp thuế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phân loại nợ đọng để có giải pháp thu hồi kịp thời đối với những trường hợp có khả năng thu. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Đối với nội dung “công tác cải cách hành chính chậm chuyển biến và chưa đáp ứng được yêu cầu”: Do trình độ, năng lực tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ của một bộ phận công chức, viên chức trong thực thi công vụ còn hạn chế. Trong khi nguồn lực của địa phương còn khó khăn trong việc đầu tư hiện đại nền hành chính cơ quan Nhà nước nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, phần mềm quản lý văn bản liên thông 4 cấp. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhân dân còn thấp, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Người dân chưa có thói quen sử dụng mạng internet để nộp hồ sơ thủ tục hành chính hoặc không biết sử dụng dịch vụ… Để khắc phục hạn chế trên, UBND tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII gắn với rà soát, sắp xếp vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Đề án vị trí việc làm; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Thực hiện đúng quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông 4 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã); tiến hành sử dụng trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh dưới dạng điện tử, hạn chế trao đổi bằng văn bản giấy. Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, tổ chức về lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tạo sự đồng bộ thông thoáng từ tỉnh đến cơ sở...

Tiếp tục thảo luận tại Hội trường, lãnh đạo các UBND tỉnh và các sở, ngành đã giải trình về những vấn đề đại biểu quan tâm. Nhất là về tình hình thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018...

Cũng tại buổi sáng ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Văn Hán, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Lý Thị Tuyến, Nguyên Giám đốc Sở Ngoại Vụ do nghỉ chế độ và ông Nguyễn Tiến Tăng, Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do chuyển đơn vị công tác; đồng thời tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu ông Vừ A Tiến, ông Đinh Trung Tuấn đều đạt 98% và đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục thông tin về Kỳ họp.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019(14/10/2019 4:24:42 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down