Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết thỏa đáng

(Ngày đăng :13/07/2017 9:11:43 SA)


Cử tri thành phố Lai Châu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

(laichau.gov.vn) Trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cử tri trong tỉnh đã kiến nghị nhiều ý kiến đến các cơ quan chức năng thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và trả lời cử tri tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này. HĐND tỉnh cũng đã thành lập các đoàn giám sát để giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri từ các cơ quan chức năng. Cổng Thông tin điện tử lược ghi việc trả lời một số kiến nghị của cử tri.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị đầu tư dải nhựa và xây dựng cầu cứng trên tuyến đường tuần tra biên giới từ bản Nhú Ma đến bản Hà Xi và từ bản Nhú Ma đến bản Ứ Ma, xã Pa Ủ. Vấn đề này được UBND tỉnh trả lời như sau: Với tuyến đường từ bản Nhú Ma đến bản Hà Xi, tỉnh đã giao cho UBND huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh quyết định. Qua giám sát, hiện nay tuyến đường đã được quyết định đầu tư và đang thi công. Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017. Còn với tuyến đường từ bản Nhú Ma đến bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, UBND tỉnh trả lời đã phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ khởi công năm 2017. Qua giám sát, huyện đang hoàn thiện thủ tục và khởi công xây dựng trong tháng 9/2017.

Cử tri Mường Tè cũng kiến nghị việc xây dựng cầu treo Pá Hạ (xã Pa Vệ Sủ) phục vụ cho Nhân dân đi vào khu sản xuất và bộ đội tuần tra cột mốc; làm đường ô tô từ bản Pa Tháng đến bản A Chè (xã Thu Lũm). Theo UBND tỉnh thì 2 công trình trên nằm trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2017 và giao cho UBND huyện Mường Tè lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Qua báo cáo của huyện thì cầu treo Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ chưa được xem xét đầu tư do không nằm trong quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh; về mở đường từ bản Pa Tháng đến bản A Chè, UBND huyện đang lập đề xuất chủ trương đầu tư và sẽ trình thẩm định trong năm 2017.

Cử tri huyện Nậm Nhùn kiến nghị cần kiểm tra đường nước sinh hoạt, lắp đặt thêm nguồn nước mới cho bản Mường Mô, xã Mường Mô. Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh rà soát, kiểm tra, khắc phục đường nước sinh hoạt của bản Mường Mô. Qua giám sát, đơn vị đã tiến hành rà soát, tuy nhiên công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2014, đến nay đã hết thời gian bảo hành. Việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thuộc trách nhiệm của UBND huyện Nậm Nhùn.

Cử tri huyện Nậm Nhùn đề nghị sớm xây dựng nghĩa trang cho các bản của xã Mường Mô. UBND tỉnh trả lời như sau: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao nghĩa trang Mường Mô cho xã, phục vụ việc mai táng của Nhân dân. Qua giám sát, chủ đầu tư đã bàn giao nghĩa trang bản Mường Mô cho UBND xã đưa vào sử dụng từ ngày 12/6/2017. Đối với các nghĩa trang: Bản Giẳng, Nậm Khao, Nậm Hài, Hát Mé chưa được quy hoạch, đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh xuống xã tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân về việc chưa được đầu tư các dự án trên và chờ khi có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư.

Cũng về vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cử tri huyện Sìn Hồ đề nghị UBND tỉnh có biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo thi công tuyến đường Tà Ghênh - Nậm Mạ Dao - Nậm Mạ Thái. Qua kết quả giám sát cho thấy UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Sìn Hồ nghiên cứu và đề xuất phương án tổ chức triển khai dự án và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 05/2017. Qua giám sát, ngày 24/5/2017, UBND tỉnh đã họp và chỉ đạo chấm dứt thực hiện dự án tuyến đường Tà Ghênh - Nậm Mạ Dao - Nậm Mạ Thái - Lùng Cù - Trung tâm xã Ma Quai huyện Sìn Hồ; UBND huyện Sìn Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định khối lượng dự án đã nghiệm thu hoàn thành tại thời điểm dừng dự án, cho chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, thu hồi các khoản nợ tạm ứng còn lại của dự án, xử lý trách nhiệm các bên liên quan trong việc không thực hiện nội dung hợp đồng đã ký kết; tổ chức sửa chữa, gia cố những đoạn đường xung yếu, hư hỏng lớn bảo đảm đi lại cho Nhân dân. UBND tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách tỉnh cho huyện Sìn Hồ thực hiện dự án. Sau khi được phê duyệt, sẽ xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư hạng mục mặt đường của tuyến trong giai đoạn 2017-2020.

Lĩnh vực đền bù giải tỏa, tái định cư

Cử tri Nậm Nhùn kiến nghị việc chi trả bổ sung tiền đền bù đất nương khu mặt bằng bản Cang và hỗ trợ đủ số gạo cho gia đình ông Lò Văn Lứp; kiểm tra việc chi trả chế độ hỗ trợ tái định cư cho gia đình bà Mào Thị Dịp; kè chắn ta luy dương cạnh hộ gia đình bà Mào Thị Im, Lò Thị Sáng ở xã Mường Mô. Kết quả giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh cho thấy, gia đình ông Lò Văn Lứp đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách. Qua giám sát thực tế, hộ gia đình trên đã nhận đủ số tiền đền bù bổ sung (5 triệu đồng); về hỗ trợ gạo, gia đình ông không có kiến nghị. Đối với hộ gia đình bà Mào Thị Dịp, UBND tỉnh trả lời như sau: Sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT lập bổ sung phương án hỗ trợ và chi trả trong tháng 1/2017. Qua giám sát, ngày 5/01/2017, gia đình bà Dịp đã nhận đủ số tiền hỗ trợ. Với nội dung đề nghị xây kè ta luy dương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, nếu đúng như kiến nghị của cử tri sẽ có phương án giải quyết. Qua giám sát và xác minh thực tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã kiểm tra và xác nhận không có hiện tượng sạt lở ta luy dương bên cạnh các hộ gia đình Mào Thị Im, Lò Thị Sáng, bản Cang xã Mường Mô.

Cử tri Nậm Nhùn tiếp tục kiến nghị việc sớm thanh toán tiền đền bù diện tích đất của Nhân dân bị thu hồi đất làm nghĩa trang của bản Cang, bản Mường Mô, xã Mường Mô và việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân do ảnh hưởng tuyến đường từ Thủy điện Lai Châu đến bản Huổi Mắn xã Nậm Chà; đo đạc, kiểm đếm, đền bù diện tích đất trên cos ngập cho 19 hộ dân bản Nậm Chà.

Vấn đề này UBND tỉnh trả lời như sau: Sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm chi trả cho nhân dân. Qua giám sát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh chi trả xong tiền đền bù cho Nhân dân bản Mường Mô với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng và Nhân dân bản Cang với tổng số tiền là 6 tỷ đồng. Về việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân do ảnh hưởng tuyến đường từ Thủy điện Lai Châu đến bản Huổi Mắn xã Nậm Chà; đo đạc, kiểm đếm, đền bù diện tích đất trên cos ngập cho 19 hộ dân bản Nậm Chà: Theo báo cáo kết quả giải quyết của UBND tỉnh, phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình đường vào điểm tái định cư Huổi Mắn, khu tái định cư Huổi Mắn xã Nậm Chà đã được phê duyệt và chi trả xong. Còn phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đã được phê duyệt nhưng do công trình đang vượt tổng mức đầu tư, đến nay phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phần kinh phí này sẽ chi trả cho Nhân dân ngay sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt. Qua giám sát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã chi trả 3.972 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; việc chi trả tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề từ 01 lần lên 03 lần do vượt tổng mức đầu tư (10.995 triệu đồng) phần kinh phí này chưa được chi trả cho Nhân dân. Về đo đạc kiểm đếm, đền bù diện tích đất trên cos ngập, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND xã Nậm Chà giải thích cho các hộ dân có đất đang canh tác không thuộc diện được hưởng chế độ bồi thường. Qua giám sát Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân các nội dung trên (trong tháng 6/2017).

Như vậy, hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các huyện xem xét, giải quyết và trả lời (82/82 kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời đã giải quyết và tiếp tục chỉ đạo giải quyết). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện đã xác minh giải quyết và có văn bản trả lời gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. Những kiến nghị của cử tri cần có thời gian để tổ chức thực hiện đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và cam kết cụ thể về thời gian hoàn thành./.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

Xuân về trên khắp các bản làng(18/01/2020 1:19:46 CH)

Lai Châu trong thời khắc chuyển giao(24/01/2020 5:24:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down