Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(Ngày đăng :25/07/2019 11:39:43 SA)


Ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời chất vấn.

(laichau.gov.vn) Sáng 23/7, ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 03 câu hỏi chất vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến nội dung: Tranh mua, tranh bán vùng nguyên liệu chè; giảm chỉ tiêu trồng cây Mắc ca; khai thác khoáng sản trái phép. Các đại biểu được chất vấn đã trả lời sát với nội dung được hỏi.

Sẽ đề xuất giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến vùng nguyên liệu chè

Đại biểu Nguyễn Xuân Thức chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Xuân Thức – Tổ đại biểu Thành phố Lai Châu chất vấn: Trong giai đoạn hiện nay, cây chè đang được tính xác định là sản phẩm chủ lực, đã được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, đến nay toàn tỉnh đã có gần 7.000 ha chè ở 6 huyện, thành phố, trên 10 doanh nghiệp, HTX, cơ sở chế biến đang hoạt động. Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy phát triển KT-XH, tham gia tích cực trong xóa đói, giảm nghèo.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện cơ sở thu mua, chế biến tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng tranh mua chè búp tươi nguyên liệu, giá mua chưa có sự thống nhất, nơi cao, nơi thấp; liên kết giữa người dân và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, thiếu vai trò của nhà nước; việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng của người dân chưa triệt để, đang gây ảnh hưởng đến thương hiệu chè, đề án vùng chè tập trung chất lượng cao của tỉnh. Đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Nguyên nhân xảy ra trình trạng nêu trên, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời: Thời gian vừa qua tỉnh đã nhận được một số kiến nghị của doanh nghiệp về một số nội dung liên quan đến công tác thu mua, chế biến nguyên liệu chè trên địa bàn, qua kiểm tra cho thấy một số nguyên nhân chính xảy ra tình trạng như phản ánh của cử tri và các doanh nghiệp đó là:

Một số công ty, HTX chế biến chè mới được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (chưa được cấp có thẩm quyền chấp nhận chủ chương đầu tư, chưa được phân vùng nguyên liệu, không phải bỏ chi phí đầu tư cũng như hỗ trợ người dân tham gia liên kết như: Ứng trước phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không phải trả lãi) đã thu mua nguyên liệu, chế biến chè búp tươi trong vùng nguyên liệu đã được giao cho các Công ty, HTX khác với giá mua cao hơn... nên có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bán xảy ra và có sự chênh lệch về giá cả.

Mặt khác, một số doanh nghiệp được phân vùng nguyên liệu chưa ký kết hợp đồng với toàn bộ các hộ trong vùng nguyên liệu của mình. Dẫn đến các hộ chưa ký hợp đồng có quyền bán nguyên liệu cho các doanh nghiệp khác. Cùng với đó, Tỉnh chưa có chính sách liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên thiếu sự ràng buộc giữa doanh nghiệp và người dân, dẫn đến dể phá vỡ hợp đồng. Một số hộ gia đình đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nên các doanh nghiệp không mua. Có thời điểm do doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn nên chưa kịp thời trả kinh phí cho các hộ, dẫn đến hợp đồng của người dân trồng chè và công ty, doanh nghiệp thu mua thiếu bền vững, dễ bị các doanh nghiệp khác thuyết phục phá vỡ hợp đồng.

Làm rõ trách nhiệm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng trách nhiệm trước hết là chính quyền địa phương (cấp huyện, xã) chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng giữa các tổ chức, doanh nghiệp với nông dân. Trách nhiệm giữa doanh nghiệp và người dân không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Các cơ quan chức năng và các địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mới hoạt động (giấy phép xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các điều kiện sản xuất kinh doanh hàng hoá...). Các cơ quan chức năng chưa kịp thời tham mưu ban hành chính sách liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Hà Văn Um nhấn mạnh: Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ cùng các sở ngành có liên quan và các địa phương tham mưu đề xuất giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp đồng thời đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi cơ chế quản lý vùng nguyên liệu cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Chính sách liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Theo Nghị định 98), được Hội đồng thông qua trong Kỳ họp này sẽ tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp và hộ nông dân trồng chè liên kết bền vững.

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 các ngành, các cấp chưa bám sát mục tiêu của Đề án

Đại biểu Tòng Thị Đoan chất vấn.

Đại biểu Tòng Thị Đoan - Tổ đại biểu huyện Than Uyên chất vấn: Tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu trồng cây Mắc ca năm 2019 cho các huyện, UBND các huyện đã chỉ đạo nghiêm túc đến ngày 12/7/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 988 giao giảm chỉ tiêu trồng cây Mắc ca toàn tỉnh trong đó riêng huyện Than Uyên giảm 120/200 ha kế hoạch giao. Ngày 30/6/2019, UBND huyện đã nghiệm thu 142 ha đào hố xong và hoàn thành các thủ tục đấu thầu giống. Khi được thông báo giảm chỉ tiêu cây Mắc ca đến các xã dẫn đến các hộ dân bức xúc, công tác lãnh đạo chỉ đạo khó khăn.

1. Việc Sở Nông nghiệp và PTNT giao giảm chỉ tiêu trồng cây Mắc ca có phải là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh không?

2. Việc gây ra những khó khăn bức xúc giảm niềm tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ sở trách nhiệm thuộc về ai?

3. UBND tỉnh có hướng xử lý như thế nào với những phát sinh bất cập, bức xúc khó khăn của cơ sở? (diện tích đã làm đất xong không được trồng? những chi phí phải thực hiện không được thanh toán).

Ông Hà Văn Um – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời: Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển mắc ca tập trung được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 theo đó mục tiêu đến năm 2021 có 3.600 ha (không xác định mục tiêu trồng thuần và trồng xen).

Thực hiện Nghị quyết trên UBND tỉnh đã ban hành Đề án khuyến khích phát triển mắc ca tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 với mục tiêu đến năm 2021 có 3.600 ha, trong đó xác định cụ thể: Diện tích trồng xen vào nương Chè: 1.000 ha; Diện trồng thuần và trồng xen thay thế cây Sả: 2.600 ha, trong đó: Doanh nghiệp khoảng 1.600 ha; hộ gia đình, cá nhân khoảng 1.000 ha.

Năm 2019 trên cơ sở nhu cầu của người dân và tổng hợp của UBND các huyện, thành phố. Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính báo cáo UBND tỉnh và đã được các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định, được các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển trồng mới 1.165 ha.

Tuy nhiên trong quá trình tổng hợp, thẩm định và tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 các ngành, các cấp chưa bám sát mục tiêu của Đề án, cụ thể:

Kế hoạch 2019 giao tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 với tổng diện tích là 1.165 ha (trồng xen 484 ha, trồng thuần: 681 ha); tăng 846,98 ha so với Đề án, trong đó: Trồng xen nương chè tăng 198,34 hay trồng thuần tăng 648,64 ha. Ước thực hiện đến hết năm 2019 là 2.847 ha. Tuy nhiên chưa vượt mục tiêu Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND.

Ngày 05/7/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Thông báo số 158/TB-BCSĐ về Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/7/2019 trong đó có nội dung “Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại quy mô về diện tích trong đề án phát triển cây Mắc ca của tỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Đề án phát triển cây Mắc ca đã được phê duyệt”. Để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu theo Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh và Đề án khuyến khích phát triển mắc ca tập trung của tỉnh; Sở Nông Nghiệp và PTNT đã ban hành các Công văn số 988/SNN-KLvà 997/SNN-KL, ngày 12/7/2019 để khuyến cáo UBND các huyện, thành phố trước mắt thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết và Đề án của tỉnh; Đối với diện tích thực hiện vượt so với Đề án mà tỉnh đã giao chỉ tiêu tại Quyết định 39/2016/QĐ-UBND, nếu được sự thống nhất, quyết tâm thực hiện của đại biểu Hội đồng và sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép

Đại biểu Trần Bảo Đông chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Bảo Đông - Tổ đại biểu số 4, huyện Sìn Hồ phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ông Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn

Ông Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở một số địa phương như đại biểu phản ánh cụ thể như sau: Khai thác trái phép vàng gốc khu vực giáp ranh các xã Mù Cả, Tà Tổng, Nậm Khao huyện Mường Tè; vàng sa khoáng tại xã Vàng Sơn, huyện Mường Tè; xã Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ; xã Hua Bum, huyện Nậm nhùn; đất hiếm Bản Hon, huyện Tam Đường; cát, sỏi tại một số điểm tích tụ nhỏ lẻ trên sông Đà tại huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ; trên sông Nậm Na, huyện Phong Thổ; trên sông Nậm Mu tại khu vực xã Nà Tăm; Bình Lư, huyện Tam Đường; trên sông Nậm Mu xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên.

Trước tình trạng trên UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo: Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp; số 859/UBND-KTN ngày 23/05/2013 về việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; số 1320/UBND-KTN ngày 11/7/2019 chỉ đạo kiểm tra, xử lý, giải tỏa dứt điểm các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Với kết quả xử lý như sau:

Huyện Mường Tè: Trong tháng 6/2019 UBND huyện đã kiểm tra, xử lý, giải tỏa xong các điểm khai thác trái phép cát, sỏi; tháng 7/2019 đã kiểm tra, giải toả 01 điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép tại xã Vàng San gồm (giải toả 08 người, 01 máy nổ, 01 máy sàng đãi thủ công); 01 điểm khai thác vàng gốc trái phép khu vực Nậm Kha A (giải tỏa 03 người, 02 máy xúc, 03 máy nổ), hiện nay tại khu vực này không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Huyện Nậm Nhùn:

Giải toả dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản cát trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh và khu vực suối Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, Khối lượng cát hiện tập kết tại khu vực suối Nậm Nhùn là khối lượng cát đã được tịch thu, xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Giải toả khai thác vàng tại khu vực suối Nậm Cười, xã Hua Bum gồm có: 23 đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép tại suối Nậm Cười (trong đó có 15 đối tượng không có giấy phép vào khu vực biên giới, không có đăng ký tạm trú, tạm vắng, 08 đối tượng thường trú tại bản Nậm Cười và Nậm Tảng) cùng với 02 máy xúc đào, 01 máy xúc lật, 02 đầu nổ, 01 bộ sàng lọc và 01 máy xúc đào bị hỏng; giải toả 06 hộ dân bản Nậm Tảng cách bản Nậm Cười khoảng 4km; tính đến 15h, ngày 22/7/2019 không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, các đối tượng đã di chuyển máy móc, thiết bị, con người ra khỏi địa bàn.

Huyện Phong Thổ: UBND huyện báo cáo đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giải tỏa dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn và xử lý theo đúng quy định; tuy nhiên qua báo cáo của cơ quan chuyên môn, do UBND huyện không chỉ đạo kịp thời có biện pháp giải toả nên tình trạng khai thác trái phép vẫn xảy ra tại khu vực Nậm Xe, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Thổ thực hiện nghiêm túc việc giải toả khu vực khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn theo yêu cầu tại Công văn số 1320/UBNDKTN ngày 11/7/2019.

Huyện Sìn Hồ: Tại xã Lùng Thàng đã kiểm tra, xử lý 02 cá nhân là người địa phương khai thác cát trái phép tại suối Lùng Cù với quy mô nhỏ lẻ; đến nay các cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, di dời máy móc ra khỏi khu vực khai thác trái phép và cam kết không tái phạm.

Khu vực xã Sà Dề Phìn có một số hộ dân bản Pá Bon, xã Nậm Pồ, huyện Nậm Nhùn khai thác trái phép đá đen làm vật liệu xây dựng thông thường để bán cho người mua tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Việc mua bán, vận chuyển chủ yếu vào ban đêm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý; UBND huyện đã kiểm tra, giải toả, tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu, chấp hành và cam kết không tái phạm.

Khu vực xã Noong Hẻo giáp ranh với huyện Tam Đường có 07 tổ nhóm chủ yếu là người của huyện Tam Đường (mỗi nhóm từ 01 đến 03 người) khai thác trái phép vàng gốc; đã tiến hành lập biên bản kiểm tra yêu cầu tháo dỡ lán trại, di dời máy móc (đầu nghiền, củ phát điện...) ra khỏi khu vực khai thác, tuy nhiên do địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn nên khi Đoàn công tác rút các đối tượng lại lén lút khai thác trái phép, huyện đã chỉ đạo UBND xã tăng cường quản lý địa bàn.

Huyện Tam Đường: Đã xử lý, giải tỏa các điểm khai thác trái phép từ cuối năm 2018, hiện nay không còn tình trạng khai thác trái phép đất hiếm, tuy nhiên đối với khu vực Chinh Sáng giáp ranh xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ do là khu vực vùng sâu, địa hình phức tạp sau các đợt kiểm tra, xử lý vẫn còn hiện tượng khai thác vàng gốc trái phép tái diễn, huyện đã chỉ đạo UBND xã tăng cường quản lý địa bàn.

Huyện Tân Uyên: Đã xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn các xã Thân Thuộc, Mường Khoa, Pắc Ta và thị trấn cụ thể: Xử lý 11 đối tượng với số tiền 21,5 triệu đồng (xã xử lý 5 trường hợp = 11,5 triệu, huyện xử lý 6 trường hợp = 10 triệu).

Về xác định trách nhiệm để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, trách nhiệm chính thuộc chính quyền địa phương, nơi xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (theo quy định của Luật Khoáng sản năm 20110 thì UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn); một phần trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước, đã không đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải toả kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Giàng A Tính nhấn mạnh: Trước mắt, tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (chú trọng vào địa bàn các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường) tăng cường kiểm tra, giải toả triệt để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; gắn trách nhiệm người đứng đầu là Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Về lâu dài, giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các điểm mỏ đủ điều kiện cấp phép hoạt động để đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thuận lợi cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện những lời hứa trước cử tri, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc trong Nhân dân.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng cháy, chữa cháy(12/01/2020 11:49:19 CH)

Điểm tựa nơi biên giới(13/01/2020 12:28:48 SA)

Đảm bảo an toàn lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán(17/01/2020 5:48:06 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (09/01/2020 10:56:21 SA)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down