Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (*)

(Ngày đăng :17/07/2017 6:44:50 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

(laichau.gov.vn) Chiều ngày 14/7, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp, đồng chí Vũ văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu này. 

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc. Với sự chuẩn bị cơ bản kỹ lưỡng các nội dung của kỳ họp và tiếp tục tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận các báo cáo và biểu quyết các nghị quyết trình kỳ họp; thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, ngân sách và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt phát huy đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả quan trọng: Kinh tế có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu dự báo đạt và vượt so với kế hoạch, trọng tâm là các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp (lương thực, phát triển chè, quế, sơn tra, chăn nuôi; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ phát triển khá, thị trường giá cả ổn định, kinh tế cửa khẩu có bước phát triển; chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế được nâng lên. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường; chính quyền các cấp được củng cố; từng bước nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với những kết quả đạt được, HĐND tỉnh đồng thuận và phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém, đó là: Triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội chưa thật quyết liệt, cụ thể. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự báo khó đạt như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; công tác quản lý các công trình sau đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng còn hạn chế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, giảm so với cùng kỳ; quản lý, sử dụng và bảo vệ cơ sở vật chất trường học một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh một số nơi còn hạn chế; tỷ lệ tăng dân số, trẻ em suy dinh dưỡng một số nơi còn cao; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số địa bàn chưa chặt chẽ; đời sống một bộ phận dân cư vẫn gặp khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công đạt thấp...

Phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, yếu kém, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tạo đà cho các năm tiếp theo, cần có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm cao toàn diện của các cấp, các ngành, của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, theo tinh thần lãnh đạo của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh đồng thuận với các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm sau:

Một là, Tăng cường chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 59/2016/NQ- HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và quyết tâm đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quản lý thực hiện hiệu quả các chính sách, các chương trình mục tiêu, phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực toàn xã hội, thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, đồng thời tập trung cho các xã hoàn thành năm 2017; tiếp tục mở rộng phát triển vùng chè, vùng quế, cây sơn tra, phát triển cây mắc ca; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; trồng và phát triển rừng theo kế hoạch; thu hút, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp; vận động, phát triển các hợp tác xã trong nông nghiệp. Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo ổn định thị trường chất lượng hàng hóa; quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh đầu tư và phát triển du lịch.

Hai là, Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét, phòng chống cháy nổ, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Ba là, Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bốn là, Tăng cường quản lý đầu tư, các sở ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, quyết toán công trình hoàn thành; kiên quyết kiểm điểm, xử lý  trách nhiệm để xảy ra chậm tiến độ, không đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn; kiểm tra chấn chỉnh trách nhiệm quản lý sử dụng công trình, phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng đô thị, nông thôn.

Năm là, Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2017 – 2018, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học; đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng vácxin cho trẻ, phòng chống suy sinh dưỡng trẻ em, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú trọng phát triển văn hóa, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nhất là mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.

Sáu là, Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiểm soát, phòng chống ngăn ngừa, kiềm chế  các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bảy là, Tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp chính quyền, các đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức sâu sát cơ sở, gắn bó, trách nhiệm cao với công việc, với Nhân dân; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh nhất là tăng cường sự chỉ đạo điều hành của cơ sở.

Tám là, Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV, đảm bảo các nghị quyết được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cụ thể, hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận các báo cáo thống nhất đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã dành thời gian thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm nắm bắt tình hình và cử tri quan tâm để phản ánh và chất vấn người có trách nhiệm, lãnh đạo UBND tỉnh và người có trách nhiệm; các nội dung chất vấn được trả lời nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, đề ra hướng khắc phục. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu những ý kiến kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh; các nội dung chất vấn cần chỉ đạo giải quyết kịp thời và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND và HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo.

HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 16 nghị quyết. Các nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Tản, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 (do nghỉ chế độ hưu trí); đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp. HĐND tỉnh tin tưởng với sự tín nhiệm đó, ông Lê Thanh Hải sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh.

Sau kỳ họp này, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp sớm tổ chức tiếp xúc cử tri; báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội; báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri trong tỉnh, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri về kỳ họp đến Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc thực hiện trách nhiệm trả lời chất vấn; đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các vị đại biểu, khách quý; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cấp, các cơ quan ban, ngành tỉnh.... HĐND tỉnh ghi nhận biểu dương hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, phục vụ; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về kỳ họp góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, góp ý kiến của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Trong thời điểm hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, từng địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và các thế hệ trẻ tỉnh Lai Châu đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ; trân trọng biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc. Bằng hành động thiết thực, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ đảm bảo trong năm 2017 hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh còn khó khăn về nhà ở và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Xin kính chúc các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

Chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

 Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

Xuân về trên khắp các bản làng(18/01/2020 1:19:46 CH)

Lai Châu trong thời khắc chuyển giao(24/01/2020 5:24:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down