Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Xứng đáng với sự tin cậy của các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Nhân dân các dân tộc trong tỉnh (*)
(Ngày đăng :30/06/2016 1:24:18 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu bế mạc Kỳ họp

(laichau.gov.vn) Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng trên cương vị mới. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu này tới bạn đọc. 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy!

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe: Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh vinh dự được đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh đến dự và có bài phát biểu quan trọng định hướng quan điểm và tư tưởng chỉ đạo hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIV và kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. HĐND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu và xác định đó là những định hướng quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND trong thời gian tới. Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND với cử tri. HĐND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thiết thực của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh, HĐND, UBND tỉnh cùng các cơ quan hữu quan nghiêm túc xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, nguyện đem hết khả năng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, HĐND tỉnh đã bầu được các chức danh: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng ban và quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh; bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và ý chí nguyện vọng của Nhân dân. Những người được tín nhiệm bầu vào các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tập thể UBND nhận trọng trách. HĐND mong muốn và tin tưởng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tâm huyết, trách nhiệm cao, mang hết khả năng và trí tuệ của mình hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

HĐND, UBND tỉnh khoá XIV trân trọng cảm ơn, kế thừa và phát huy kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII; sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp, phối hợp ngày càng hiệu quả hơn cho hoạt động của HĐND, UBND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Năm 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; cùng với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng điểm của Nghị quyết bằng đề án, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, sự phát triển khá toàn diện đã đưa tỉnh ta cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo đà cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, năm 2016 và cả giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh ta còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy nhiệm vụ đặt ra cho HĐND, UBND tỉnh là hết sức lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Vì vậy, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi đề nghị: HĐND, các Ban HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh sau Kỳ họp này cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đảm bảo cho HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung các Kỳ họp thường kỳ hằng năm; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh dự kiến vào cuối tháng 7/2016; tập trung nghiên cứu xây dựng và thẩm định các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng văn bản và tính khả thi của các đề án, nghị quyết trình HĐND xem xét, quyết định tại Kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp, đồng thời nghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các hội nghị gặp gỡ, vận động bầu cử của các đại biểu ứng cử và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.

3. HĐND tỉnh, HĐND các cấp tăng cường quan hệ phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016.

4. Thường trực HĐND tỉnh sớm có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và cấp cơ sở.

5. Các vị đại biểu HĐND nhận thức đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn; tham gia tích cực có hiệu quả vào hoạt động của HĐND, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND; gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cấp có thẩm quyền xem xét; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

Ngay sau Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân trong tỉnh!

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ, đóng góp tích cực của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, các đại biểu khách quý tham dự Kỳ họp.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, các cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi xin gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ, các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*): Tiêu đề do Ban biên tập đặt 

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down