Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Ý kiến bên lề kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
(Ngày đăng :27/07/2016 9:36:32 SA)


Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp.

(laichau.gov.vn) Bên lề kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã ghi lại nhiều kỳ vọng và ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu về những vấn đề được cử tri quan tâm. 

 

 

 

 

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng

Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy– Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy– Chủ tịch HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho các kỳ họp tiếp theo và các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh thực hiện theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương mới, đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp và HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. Kỳ họp thứ hai này cũng là kỳ họp để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các nghị quyết, đề án chuyên đề của Tỉnh uỷ đã ban hành. Với mục tiêu các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành là cụ thể hoá các nghị quyết của Tỉnh uỷ trong cả giai đoạn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung đó đặt lên vai các đại biểu HĐND phải tập trung nghiên cứu sâu vào các nội dung của đề án và nghị quyết, để thảo luận và quyết định các nghị quyết của HĐND tỉnh thiết thực, sát với yêu cầu của thực tiễn và có tính khả thi cao.

Phát huy vai trò của các đại biểu HĐND khoá mới

Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND tỉnh: Đây là kỳ họp thứ hai nhưng lại là kỳ họp đầu tiên mà các vị đại biểu khoá mới bắt tay vào làm việc. Để phát huy vai trò của các đại biểu, thì trong kỳ họp lần này, các tổ đại biểu sẽ hướng dẫn các đại biểu này phương pháp nghiên cứu, tập trung vào các nội dung chủ yếu, cốt lõi của chương trình kỳ họp, đảm bảo cho việc thảo luận được chất lượng, hiệu quả, với mục tiêu tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND. Đối với các đại biểu trẻ trong nhiệm kỳ này đều đảm bảo tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND với đủ trình độ, năng lực, phù hợp với yêu cầu, cơ cấu hoạt động của HĐND; tuy nhiên các đại biểu trẻ tuổi này có kinh nghiệm hoạt động HĐND và kinh nghiệm nắm bắt các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội còn hạn chế. Vì vậy để phát huy năng lực của đại biểu trẻ, trong thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho các đại biểu; đồng thời các tổ đại biểu đều phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và giao nhiệm vụ cho các đại biểu thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với năng lực, lĩnh vực, để các đại biểu chuyên tâm nắm bắt tình hình và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND; các đại biểu có kinh nghiệm sẽ truyền đạt kinh nghiệm cho các đại biểu trẻ, mạnh dạn trong hoạt động của HĐND. Tôi tin tưởng rằng chỉ sau 1, 2 kỳ họp đại biểu trẻ có thể tiếp cận ngay được với công việc của HĐND.

Kỳ vọng về các nghị quyết được ban hành

Cử tri Lý Thị Hiền, đại diện cử tri huyện Nậm Nhùn.

Cử tri Lý Thị Hiền, đại diện cử tri huyện Nậm Nhùn: Được về dự kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV tôi kỳ vọng rất nhiều ở các vị đại biểu sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng của cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp lần này sẽ có rất nhiều Nghị quyết về hỗ trợ, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giảm nghèo… được ban hành. Đây là các nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đồng bào các dân tộc Lai Châu, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa và đồng bào các dân tộc thiểu số. Tôi đặc biệt tâm đắc với Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện kiến thức, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học… Khi Đề án này được thông qua sẽ rất có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục của huyện Nậm Nhùn.

Phấn đấu đạt diện tích trồng rừng đã được giao

Đại biểu Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Đại biểu Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh: Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thì ước tính 6 tháng đầu năm, tỉnh ta trồng mới được 375 ha rừng, đạt 16,8% kế hoạch, chậm hơn so với cùng kỳ năm trước 425 ha. Tuy nhiên, số liệu đó mới tính thống kê đến hết tháng 5. Theo số liệu mới nhất tính đến hết tháng 6, tỉnh ta đã trồng được 2.020 ha rừng, trong đó chỉ tiêu được giao là 2.200 ha. Trong công tác trồng rừng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương giao đến từng hộ gia đình để thực hiện. Ngoài việc trồng các cây lấy gỗ, Ngành khuyến khích các hộ trồng các cây có giá trị kinh tế như cây sơn tra, cây quế… nên người dân đã tích cực trong công tác trồng rừng. Các huyện thực hiện tốt công tác trồng rừng là huyện Tân Uyên, Than Uyên và Tam Đường. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác trồng rừng để phấn đấu đạt mục tiêu đã được giao.

Than Uyên phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch

Đại biểu Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên

Đại biểu Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên: Năm 2015, huyện Than Uyên có 02 xã đạt chuẩn nông thông mới là Mường Can và Mường Than. Năm 2016, huyện Than Uyên phấn đấu xã Hua Nà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến thời điểm này, xã Hua Nà đã đạt được 16/19 tiêu chí, có 03 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở và môi trường. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, huyện đã bố trí nguồn kinh phí, cộng với sự đóng góp của người dân nên xã Hua Nà đã đạt được tiêu chí này. Còn đối với tiêu chí môi trường và nhà ở dân cư, huyện chỉ đạo xã Hua Nà và Nhân dân tích cực thực hiện. Dự kiến đến cuối năm 2016, xã Hua Nà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Than Uyên chỉ đạo các xã tích cực thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân như đẩy mạnh sản xuất các giống lúa chất lượng cao, chăn nuôi, quy hoạch trồng rừng…/.

 

Tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV: Đại biểu biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết(11/12/2019 8:20:44 SA)

Phiên thảo luận tại tổ: Đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết(10/12/2019 2:25:35 CH)

Ý kiến bên lề Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XIV(09/12/2019 4:09:08 CH)

Đồng chí Chu Lê Chinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh(09/12/2019 10:35:05 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down