Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII: Hội nghị lần thứ 15

(Ngày đăng :04/07/2018 8:25:20 SA)


Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

(laichau.gov.vn) Ngày 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Sau 1 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương (Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, các đại biểu xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đám bảo quốc phòng - an ninh; dự toán thu chi ngân sách địa phương, vốn đầu tư năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 (năm 2017 - 2021); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2018 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”. Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 41.230 tấn (tăng 730 tấn so với cùng kỳ năm 2017); sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá ước đạt 1.871,87 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 2.830,3 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.196,8 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém những vấn đề cần lưu ý để chấn chỉnh, khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19–NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ thừa hành, thực thi công vụ gắn với việc triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2018 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công,..

6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18, 19–NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; kiểm tra, giám sát đôn đốc tiến độ đầu tư các công trình, dự án; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp học đảm bảo cho năm học mới…

Các đại biểu dự Hội nghị 

Đối với định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; dự toán thu chi ngân sách địa phương, vốn đầu tư năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm (năm 2019 - 2021). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp trong định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách với phương hướng chung là tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"; phấn đấu đến hết năm 2019, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư và dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cần bám sát Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các chỉ tiêu chủ yếu trong từng lĩnh vực cụ thể, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh và người đứng đầu các ngành lĩnh vực cần có sự bàn bạc, thống nhất cao trong khâu chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, mỗi ngành, lĩnh vực, cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên cần thể hiện tính quyết tâm, quyết liệt trong việc xác định các chỉ tiêu, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã đạt được những kết quả tích cực như: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 5 - 6%; thu nhập bình quân của cư dân nông thôn năm 2017 đạt 11,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 29,83%. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được thực hiện hiệu quả, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng hiện đại, gắn sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chú trọng đánh giá, dự báo những chỉ tiêu khó hoàn thành và tính toán kỹ những chỉ tiêu, lĩnh vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đánh giá chính xác thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra để chủ động các phương án khắc phục, chung tay giúp đỡ đồng bào và các địa bàn chịu nhiều thiệt hại của trận mưa lũ lịch sử gây ra. Chủ động các phương án khắc phục, xác định rõ những việc trọng tâm, cấp bách, những khu vực, địa bàn cần tập trung nguồn lực để khôi phục sản xuất, sớm ổn định tinh thần và đời sống của người dân. Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách với người có công, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7. Tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ năm học mới: làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động, đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp, đặc biệt là những học sinh bị chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua. Thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Tiếp tục chủ động nắm tình hình và làm tốt các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là các địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử cũng đã nhấn mạnh: Mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương, trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã đề ra.

 

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019(14/10/2019 4:24:42 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down