Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, đề án

(Ngày đăng :27/11/2018 8:38:02 SA)


Đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 24 đến sáng ngày 25/11, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 dưới sự chủ trì và chỉ đạo của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy.

Trong 1,5 ngày làm việc, đại biểu đã thảo luận, đánh giá các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019; sơ kết thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và dự toán thu ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 ước đạt 7,22%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,2 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017; thu ngân sách địa bàn đạt 2.123 tỷ đồng, vượt 9% so với dự toán. Công tác phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả của mưa lũ được tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời. Tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cây trồng mới. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm nhanh, còn 25,26%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với những kết quả đạt được và thẳng thắn thảo luận, đánh giá những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 như: Một số chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu khó đạt kế hoạch đề ra; sản lượng lương thực có hạt, sản lượng thủy sản, trồng mới rừng không đạt kế hoạch; số doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, số dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tăng; tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư chậm, tỷ lệ giải ngân thấp… Những hạn chế này do nhiều nguyên nhân nhưng qua ý kiến thảo luận của các đại biểu có thể thấy nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Trong đó, dẫn đến những hạn chế kéo dài có nguyên nhân do một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, quyết tâm, chưa thực sự vào cuộc và chưa có những giải pháp đột phá trong từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể; một số ngành, địa phương chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định

Qua 2 năm triển khai thực hiện, Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 đã đạt được kết quả tích cực góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển; đã có 32/51 chỉ tiêu đạt yêu cầu, trong đó có 08 chỉ tiêu vượt yêu cầu... Các lực lượng chức năng đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả cao, không để tội phạm lộng hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án còn một số hạn chế đã được nêu trong dự thảo báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong báo cáo, đề nghị các ngành, nhất là lực lượng Công an, quân đội, biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản không có tội phạm, tệ nạn xã hội, các mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường bám cơ sở, phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và dự toán thu ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; báo cáo sơ kết Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, nhất là những hạn chế kéo dài, hạn chế do nguyên nhân chủ quan; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cải cách hành chính với quyết tâm cao, tạo được sự chuyển biến rõ nét về các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương đánh giá cụ thể việc thực hiện các quy định về mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh để đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Tỉnh ủy và các quy định khác có liên quan về kiểm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cần tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong điều hành thu-chi ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách năm 2019; bố trí ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chủ trương, phù hợp và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị địa phương đã hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 5/14 nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, đề án; đảm bảo phân bố nguồn lực thực hiện đề án, nghị quyết theo lộ trình để duy trì, nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đạt, thực hiện cao nhất những chỉ tiêu đạt thấp và dự báo khó đạt; thực hiện việc quản lý, sử dụng các nguồn lực đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện để các nghị quyết, đề án được triển khai thống nhất, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.../.

Tin liên quan

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 mùa xuân(29/09/2019 11:25:31 CH)

Tin mới nhất

Phiên họp tháng 10 UBND tỉnh: Nhiều nội dung quan trọng được bàn, thảo luận(14/10/2019 4:29:55 CH)

Thành phố Lai Châu xây dựng nông thôn mới(14/10/2019 7:43:15 SA)

Gặp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam: 15 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen(14/10/2019 7:59:58 SA)

EU-Anh khó đạt thoả thuận Brexit trong tuần này(14/10/2019 7:50:20 SA)

Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI - Năm 2019 tranh cúp Ba Sao(13/10/2019 10:18:27 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down