Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22

(Ngày đăng :23/11/2019 4:17:51 CH)


Quang cảnh Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Ngày 22/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 về tình hình thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020; dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019, kế hoạch năm 2020; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019, kế hoạch năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; chương trình kiểm tra giám sát năm 2020...

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Vụ địa phương: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Giám đốc Đài Phát thành-Truyền hình tỉnh…

Đ/c Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khai mạc Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 với phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững”, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,51%; tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 53.882 ha, sản lượng 218 nghìn tấn, trồng mới 817ha chè, khai thác 5.056ha cao su; thực hiện xây dựng nông thôn mới dự ước năm 2019 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách địa bàn đạt 2.159 tỷ đồng; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, biên giới quốc gia được giữ vững. Năm 2020, tỉnh đặt ra 1 mục tiêu chung, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trong đó GRDP bình quân đầu người trên 40 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt 220 nghìn tấn, tỷ lệ che phủ rừng 50%, có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách địa bàn 2.150 tỷ đồng…

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,83%, GRDP bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; tổng sản lượng có hạt đạt 220 nghìn tấn; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm mặt đường được cứng hóa, 93,6% thôn bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi, trên 95% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS; 83,3% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,48%/năm… Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp thực hiện; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 226,5 nghìn tấn, có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng…


Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, phân tích tiềm năng, lợi thế, dự báo tình hình để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định lĩnh vực cần tập trung, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm, đột phá, huy động được tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 như các báo cáo, kế hoạch trình Hội nghị. Trên cơ sở dự ước kết quả năm 2019 và dự báo tình hình năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với mục tiêu chung, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng các cấp không còn nhiều, đề nghị các cấp, các ngành bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã thống nhất tại Hội nghị này, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, liên kết sản xuất, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực; xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo quy định của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; chuyển đổi phương thức chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển thủy sản; thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, đấy mạnh phát triển rừng kinh tế; quyết liệt thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Tăng cường quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là quản lý chất lượng các công trình, quản lý khai thác, sử dụng sau đầu tư. Chỉ đạo quyết liệt tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, trở thành điểm nóng, đặc biệt trong thời gian từ nay đến tết Nguyên đán và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 210-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối với dự toán thu - chi ngân sách năm 2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong điều hành thu - chi ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu, điều hành tài chính - ngân sách. Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng bản, nhất là hạn chế kéo dài về tiến độ thực hiện các công trình dự án và giải ngân chậm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các báo cáo và kế hoạch trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2019 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và thống nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, công tác nhân sự và các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị; xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các gia đình chính sách và người có công(16/01/2020 3:48:16 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Hoàn thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(14/01/2020 3:07:52 CH)

Năm 2019: Các cơ quan báo chí phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương(13/01/2020 3:55:41 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(09/01/2020 9:41:48 CH)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(28/01/2020 7:31:56 SA)

Ngắm hoa ban miền biên cương(18/01/2020 11:38:56 CH)

Người Dao Tiển đón Tết Nguyên đán(09/01/2020 10:49:21 SA)

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down