Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

(Ngày đăng :26/09/2019 5:48:54 CH)


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.

(laichau.gov.vn) Hội nghị được Văn phòng Chính phủ tổ chức vào sáng ngày 26/9. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; cùng dự và chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng. Dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và 63 điểm cầu của cả nước.

Tại điểm cầu Lai Châu, dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của các huyện.

Theo báo cáo tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 là 429.300 tỷ đồng; giải ngân ước đạt 192.136,038 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tình hình giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung; chỉ có 04 bộ ngành và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%; có 07 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%; có 31 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%; có 17 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%.

Nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân là do cơ chế lập, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm còn thiếu linh hoạt; việc điều chỉnh kế hoạch hàng năm phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 75, Luật Đầu tư công; đối với cấp địa phương, nhiều trường hợp điều chỉnh kế hoạch cần phải báo cáo Hội đồng nhân dân, trong khi việc tổ chức họp Hội đồng nhân dân bất thường đòi hỏi mất nhiều thời gian tổ chức; công tác chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập liên quan đến thẩm định thiết kế, định mức đơn giá xây dựng chậm được cập nhật; một số trường hợp dự án chuẩn bị được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng do vướng điều chỉnh quy hoạch đất đai của địa phương nên phải dừng lại; vào mùa mưa lũ tiến độ thi công các công trình, dự án bị ảnh hưởng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù; một số dự án không có khả năng hoàn thiện thủ tục đầu tư và khả năng thực hiện vẫn đăng ký để giao kế hoạch nên không thể giải ngân…

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc giải ngân các dự án; rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ. Chỉ đạo chủ đầu tư, khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn năm 2019; chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Đối với tỉnh Lai Châu, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao đến tháng 9 năm 2019 là 1.648,146 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 706,2 tỷ đồng; giải ngân đến thời điểm 15/9/2019 là 793,7 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch giao. Hiện nay, tỉnh Lai Châu còn 250,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm giao vốn cho các dự án tại Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 09/4/2019, văn bản số 1871/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay trung ương vẫn chưa giao vốn cho các dự án để thực hiện. Về nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đối với nguồn ngân sách trung ương tỉnh đã có các văn bản gửi trung ương đề nghị phân bổ 10% vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng trung ương chưa giao vốn để thực hiện; đối với nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 để phân bổ 10% nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bổ sung vốn cho các dự án. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa có quyết định của Chính phủ giao cho các địa phương nên chưa thể bổ sung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2019; công tác giao vốn cho các địa phương; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; năng lực của các nhà thầu trong việc thực hiện các dự án…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các cấp, các ngành, các địa phương cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công nhất là đối với các dự án cao điểm, cấp bách; rà soát khuôn khổ pháp lý trong đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 2019. Bộ Tài chính đẩy nhanh công tác rà soát vốn đầu tư công; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan làm việc với nhà tài trợ đẩy nhanh tiến độ ký Hiệp định các dự án; chỉ đạo Kho bạc nhà nước thanh toán các dự án đã đầy đủ điều kiện theo quy định. Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, thẩm tra, cấp giấy phép...

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư theo đúng quy định tại các Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo triển khai cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát tiến độ, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của từng dự án được giao quản lý, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 để tổng hợp, điều chỉnh theo thẩm quyền để trình Thủ tướng Chính phủ…

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các gia đình chính sách và người có công(16/01/2020 3:48:16 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Hoàn thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(14/01/2020 3:07:52 CH)

Năm 2019: Các cơ quan báo chí phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương(13/01/2020 3:55:41 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(09/01/2020 9:41:48 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

Xuân về trên khắp các bản làng(18/01/2020 1:19:46 CH)

Lai Châu trong thời khắc chuyển giao(24/01/2020 5:24:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down