Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Không để thiếu hụt cán bộ và mất cân đối trong cơ cấu dân tộc

(Ngày đăng :26/11/2019 10:34:10 SA)


Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Đây là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự các cấp phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị trực tuyến với 66 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn. Hội nghị được Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức chiều 25/11 nhằm quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh… với tổng số trên 2.500 đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/11/2019 về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Hướng dẫn số 05); Quy định số 22-QĐ/TU ngày 22/11/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Quy định số 22).

Theo đó, Hướng dẫn số 05 về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp hướng dẫn cụ thể về thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; một số nội dung yêu cầu cụ thể (tiêu chuẩn, điều kiện; độ tuổi; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy; định hướng số lượng, cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ, Phó Bí thư cấp ủy các cấp; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong Đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội; hồ sơ nhân sự cấp ủy)…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Đặc biệt, Hướng dẫn chỉ rõ về cơ cấu phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Cơ bản thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Mỗi đồng chí thường trực cấp ủy không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh chủ chốt. Thực hiện bố trí bí thư cấp huyện không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương (do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định). Riêng về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị, nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp phải có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị theo quy định tiêu chuẩn chức danh.

Đối với Quy định số 22 đảm bảo các nguyên tắc: Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hàng năm; thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, só sự so sánh giữa các vị trí tương đương; gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau Hội nghị, các đảng ủy, huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tổ chức hội nghị để triển khai kỹ lưỡng, sâu rộng các nội dung tới các chi, đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Về công tác chuẩn bị nhân sự các cấp phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí yêu cầu phải đảm bảo được nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, không để thiếu hụt cán bộ và mất cân đối trong cơ cấu dân tộc; tiến tới chuẩn bị nguồn nhân sự cho các khóa sau. Các cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, quy trình nhân sự, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.

Đặc biệt chú ý đến nhân sự chủ chốt cấp xã, là người có năng lực nổi trội, uy tín cao, có bản lĩnh trí tuệ và được khẳng định trong thực tiễn. Thẩm định kỹ lưỡng cơ cấu thành phần nhân sự cụ thể không để xảy ra tình trạng cục bộ trong gia đình, dòng họ. Những trường hợp không đủ tuổi tái cử, các huyện rà soát, động viên nghỉ hưu hoặc sắp xếp lại vị trí việc làm, trong tháng 1/2020, các huyện, thành ủy phải báo cáo phương án nhân sự với Thường trực Tỉnh ủy. Chú trọng kiểm tra, giám sát công tác nhân sự, xử lý dứt điểm những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, xử lý đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự Đại hội…

Về kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ, tổ chức Đảng và đảng viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch kiểm điểm, bám sát yêu cầu và kết quả thực tiễn, làm rõ khuyết điểm, hạn chế (của cá nhân gắn với tập thể)… Tổ chức kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, không né tránh trên tinh thần đoàn kết, xây dựng; phân công Ban Thường vụ dự chỉ đạo kiểm điểm và tham gia ý kiến với cấp dưới; nơi nào kiểm điểm chưa đạt yêu cầu phải tổ chức kiểm điểm lại, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và báo cáo công tác kiểm điểm về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/2/2020.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các gia đình chính sách và người có công(16/01/2020 3:48:16 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Hoàn thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(14/01/2020 3:07:52 CH)

Năm 2019: Các cơ quan báo chí phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương(13/01/2020 3:55:41 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(09/01/2020 9:41:48 CH)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(28/01/2020 7:31:56 SA)

Ngắm hoa ban miền biên cương(18/01/2020 11:38:56 CH)

Người Dao Tiển đón Tết Nguyên đán(09/01/2020 10:49:21 SA)

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down