Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Nêu cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương

(Ngày đăng :15/04/2017 9:10:11 CH)


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tam Đường

(laichau.gov.vn) Đó là kết luận của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi thăm và làm việc tại huyện Tam Đường.

Chiều 13/4, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại xã Bản Bo (huyện Tam Đường), tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã và làm việc với lãnh đạo huyện.

Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sở Nội vụ; lãnh đạo huyện Tam Đường, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Tam Đường.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo báo cáo về kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cách làm hay về tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị của xã. Theo đó, xã Bản Bo có 22 Chi bộ trực thuộc với 149 đảng viên. Tổng số cán bộ công chức xã là 22 người, cán bộ hoạt động không chuyên trách là 173 người. Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ xã đến các bản, Đảng ủy xã Bản Bo đã thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị từ xã đến các bản được quan tâm củng cố, kiện toàn. Chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về phát triển kinh tế, theo Bí thư Đảng ủy xã, trong năm 2016 tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt xã Bản Bo đạt 783ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.917 tấn. Bản Bo cũng là một trong 4 xã của huyện Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, hiện nay cấp ủy chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.. Nhờ làm tốt công tác công tác xóa đói, giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm từ 4-5% mỗi năm…

Kiến nghị với Đoàn công tác, xã Bản Bo đề nghị xem xét, điều chỉnh một số chức danh công chức làm công tác chuyên trách Văn phòng Đảng ủy, chuyên trách Ủy ban Kiểm tra đảng trong tổng biên chế được giao của xã để thực hiện tốt nhiệm vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; đề nghị xem xét cho cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm một số vị trí những người hoạt động không chuyên trách; nâng cao mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách của bản; có cơ chế sắp xếp, bố trí, tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã là người địa phương để tạo nguồn cán bộ.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Bản Bo đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định đây là những minh chứng của cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện và sự nỗ lực bà con trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị xã Bản Bo tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; làm tốt công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc đảm bảo theo đúng tỷ lệ; tham mưu các chính sách ưu tiên tuyển dụng con em bào dân tộc vào các vị trí việc làm phù hợp; điều chỉnh một số chính sách Nhà nước cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian qua; những khó khăn vướng mắc, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị với Trung ương; Kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Đảng bộ huyện, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, Nhân dân huyện Tam Đường trong thời gian qua. Tại đây, đồng chí Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường báo cáo với Đoàn công tác một số nội dung. Theo đó, huyện Tam Đường hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng (19 đảng bộ, 23 chi bộ); 260 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, thực hiện thí điểm mô hình Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ quan chính quyền trực thuộc đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện đã phân công 48 chi đảng bộ giúp 44 bản đặc biệt khó khăn nhằm giúp các bản củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng phó các đoàn thể bản; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở…

Về tổ chức bộ máy, huyện có 46 cơ quan, ban ngành trực thuộc; 2076 cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị ở xã tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Chức năng nhiệm vụ , mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh phù hợp. Hiện huyện có 14 đảng bộ xã, thị trấn với 222 chi bộ trực thuộc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, hiện nay quy định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cấp huyện chưa có sự hài hòa, hợp lý nên cần có sự sửa đổi thống nhất trong toàn quốc. Kết quả trên các mặt mà huyện Tam Đường đã đạt được là minh chứng cho những cố gắng của tập thể lãnh đạo huyện và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuy vậy trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị huyện Tam Đường cần nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền để ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về đạo đức, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; coi trọng công tác dân tộc vì Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung là địa bàn đông đồng bào dân tộc sinh sống nên cần làm tốt công tác dân tộc. Về hoạt động của HĐND – UBND đồng chí cho rằng cần phải thực hiện vừa đúng luật nhưng vẫn phải năng động, sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương; MTTQ và các đoàn thể cần phát huy vai trò hơn nữa trong việc đoàn kết, tập hợp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Đ/c Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban Tổ chức TW (người thứ 4 từ phải sang)

tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Bản Bo, huyện Tam Đường

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Phạm Minh Chính đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bản Bo, huyện Tam Đường.

Ngày 14/4, Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với tỉnh./.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down