Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả

(Ngày đăng :31/08/2018 7:09:48 SA)


Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, đồng chí khẳng định thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó đang đặt ra trước mắt, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức quần chúng đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua gần 03 năm triển khai, với quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đạt được kết quả toàn diện. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra có khả năng hoàn thành; đến nay, đã đạt và hoàn thành vượt mức 8/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, hướng tới mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước rút ngắn khoảng cách với các tỉnh trong khu vực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 15,68%/năm (vượt Nghị quyết đề ra); GRDP bình quân đầu người ước đạt 31,4 triệu đồng/người/năm (tăng 1,72 lần so với năm 2015, đạt 78,5% mục tiêu Nghị quyết). Về sản xuất nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công nghiệp tăng trưởng cao, đặc biệt là phát triển thủy điện, đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách tỉnh.

Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục nâng lên; an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,95%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quốc phòng, an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Chất lượng công tác chính trị, tư tưởng được nâng lên. Công tác tổ chức bộ máy cán bộ của hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh…

Tính đến thời điểm này chỉ còn gần 02 năm để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 có 38 xã và 1 huyện (thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển công nghiệp lĩnh vực có lợi thế, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy điện.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa; tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, quốc phòng…

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhiều nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ khó đang đặt ra trước mắt, để đạt được mục tiêu là phấn đấu đến hết năm 2019 cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", với mục tiêu cao nhất là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư đề nghị, qua những đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành trong cả nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có cái nhìn sâu sắc hơn, phải rút ra được những kinh nghiệm và những biện pháp cụ thể trong công tác dự báo, cảnh báo, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát chủ đề hàng năm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế, sai phạm, vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh. Thời gian qua, vấn đề lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật với các đạo lạ, tà đạo như đạo Bà Cô Dợ, hoạt động của Hội thành đức chúa trời mẹ; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là liên quan đến việc bồi thường, di dân tái định cư các dự án thủy điện diễn biến phức tạp, khó lường. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, tránh phát sinh thành điểm nóng gây mất ổn định an ninh trật tự. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, song những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua sẽ tạo niềm tin, triển vọng và động lực để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các gia đình chính sách và người có công(16/01/2020 3:48:16 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Hoàn thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(14/01/2020 3:07:52 CH)

Năm 2019: Các cơ quan báo chí phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương(13/01/2020 3:55:41 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(09/01/2020 9:41:48 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down