Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

(Ngày đăng :13/04/2017 7:38:35 SA)


Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

(laichau.gov.vn) Tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017; cho ý kiến vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng – Đó là những nội dung chính được thực hiện tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 tổ chức ngày 11/4. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thảo luận kết quả quý I và bàn nhiệm vụ, giải pháp quý II

Phần lớn thời gian các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Theo đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những việc làm cụ thể, sâu sát, quyết liệt. Các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; chủ động triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo kịp thời, cụ thể, sâu sát.

Về kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển, tỉnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng. Toàn tỉnh gieo cấy 6.787ha lúa Đông xuân, 1.269 ha ngô Xuân hè, phát triển đàn gia súc trên 336 nghìn con, đánh bắt thủy sản 422 tấn; giá trị công nghiệp đạt 459 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 1.215 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 98 triệu USD; thành lập mới 33 doanh nghiệp, 5 Hợp tác xã. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì, hoạt động có hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững…

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Trong quý I đã kết nạp 52 đảng viên, thành lập 1 đảng bộ cơ sở; kiểm tra, giám sát 7 đảng viên, 77 tổ chức đảng. Hội đồng Nhân dân các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp gửi các ý kiến đến cơ quan liên quan, UBND tỉnh và các cấp cụ thể hóa, thực hiện nhiệm vụ và các Nghị quyết HĐND các cấp. MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước…

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra các mặt hạn chế, phân tích làm rõ những khuyết điểm và những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ đó thống nhất tập trung khắc phục ngay trong thời gian đầu của quý II theo đúng tinh thần, phương châm đã xác định đó là “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”.

Thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II, các đại biểu cơ bản nhất trí với 8 nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy đề ra, trong đó: Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện các đề án gắn với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo…

Về chương trình hành động của Tỉnh ủy và một số nhiệm vụ trọng tâm

Các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng tới mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững với 4 nhóm giải pháp chủ yếu, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án trọng điểm về rừng.

Trên cơ sở Chương trình hành động được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị bổ sung, lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch công tác hàng năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ đã xác định, đặc biệt tập trung vào 6 vấn đề như: Rà soát hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, nhất là 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, kịp thời đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện và xác định lộ trình thực hiện cụ thể trong từng tháng, từng quý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; quản lý đất đai…

Các ngành, địa phương tập trung đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới Quốc gia. Nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do. Làm tốt công tác củng cố hệ thống chính trị, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị./.

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể(14/10/2019 4:52:28 CH)

Lai Châu-Hà Nội: Hội nghị hợp tác, phát triển(04/10/2019 2:38:10 CH)

Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(04/10/2019 4:15:01 CH)

Đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu (05/10/2019 9:16:53 SA)

Lai Châu: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21(01/10/2019 10:42:01 SA)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down