Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin Tỉnh Uỷ

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Ngày đăng :02/08/2019 9:16:50 CH)


Các đại biểu dự Hội nghị.

(laichau.gov.vn) Chiều 31/7, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Huyện ủy Than Uyên, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo về mọi mặt. nhận thức của các cấp ủy, tổ chúc Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành Điều lệ Đảng được lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả.
 

Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Công tác cán bộ được các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ theo phân cấp quản lý, đổi mới. Cán bộ được kiện toàn, sắp xếp hợp lý; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, triển khai đồng bộ. từ đầu quý I/2016 đến hết quý II/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.789 đảng viên, vượt so với mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chú trọng, nâng cao chất lượng giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, nổi cộm dễ xảy ra sai phạm; thi hành kỷ luật đảng viên đồng bộ với kỷ luật hành chính, đoàn thể. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, dân vận chính quyền được quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có sức lan tỏa mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều cố gắng, nêu cao vai trò trách nhiệm. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương có nhiều đổi mới, linh hoạt, có trọng điểm, kiên quyết sáng tạo. Chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quy định tiếp tục được nâng lên. Phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của đội ngũ cán bộ được cải thiện theo hướng tích cực.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thúc, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tham luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã chia sẻ kết quả, kinh nghiệm xây dụng củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, kiểm tra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: thời gian qua, cấp ủy các cấp đã nỗ lực đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo, sát thực tiễn, nhận được sự ủng hộ của địa phương. từng bước khắc phục hiệu quả chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên được nâng cao, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc được đổi mới. quan tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí. chất lượng ban hành các nghị quyết được nâng lên. Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế cần sớm được khắc phục.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp ủy Đảng cần đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu gương cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt tinh gọn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy; kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng bộ máy, coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vai trò tổ chức đoàn thể, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc… 

Nguồn:https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/t%E1%BB%95ng-k%E1%BA%BFt-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-%C4%91%E1%BA%A3ng-v%C3%A0-thi-h%C3%A0nh-%C4%91i%E1%BB%81u-l%E1%BB%87-%C4%91%E1%BA%A3ng-nhi%E1%BB%87m-k%E1%BB%B3-2015-2020

 Cập nhật ngày 01/8/2019

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán(24/01/2020 11:11:50 SA)

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các gia đình chính sách và người có công(16/01/2020 3:48:16 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Hoàn thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh(14/01/2020 3:07:52 CH)

Năm 2019: Các cơ quan báo chí phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương(13/01/2020 3:55:41 CH)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu(09/01/2020 9:41:48 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

Khoảnh khắc ngày xuân(18/01/2020 2:13:02 CH)

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Những bông hoa miền biên viễn(09/01/2020 8:17:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down