Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin UBND

Kiên quyết hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra

(Ngày đăng :18/07/2019 3:19:18 CH)


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng kết luận Phiên họp.

(laichau.gov.vn) Tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 7 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố chiều 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành phải kiên quyết hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra…

Nhiều kết quả tích cực về tình hình KT-XH trong tháng 7

Đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng cho rằng các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực và đạt được một số kết quả tích cực: Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt khá (trừ ngành chăn nuôi lợn). Hoạt động tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn năm trước; phổ điểm của địa phương đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (năm 2018 đứng thứ 54/63); quá trình tổ chức Kỳ thi diễn ra bài bản, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Một số hoạt động chuẩn bị các đề án, văn bản, nghị quyết, phục vụ kỳ họp HĐND, cũng như trong quyết sách của Tỉnh ủy được chuẩn bị chu đáo. Kết quả điều tra dân số đạt kết quả tốt, trên cơ sở kết quả đó phục vụ hiệu quả cho quá trình hoạch định chính sách của tỉnh nhà. Một số ngành, địa phương đã tổ chức tốt công tác phòng, chống thiên tai, đáng hoan nghênh như Sở Giao thông Vận tải và huyện Mường Tè. Các ngành, địa phương đã chủ động hơn trong lĩnh vực ngoại vụ, nội vụ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững…

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Theo đó, Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 683 hộ/140 bản/42 xã của 08 huyện, thành phố vẫn đang còn dịch. Tuy nhiên, từ ngày 28/6/2019 công tác chỉ đạo kiểm tra một số nơi, một số điểm có biểu hiện chưa quyết liệt, một số xã có biểu hiện buông lỏng công tác kiểm soát phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, ý thức của người dân trong phòng, chống dịch còn hạn chế... Công tác, tiến độ chuẩn bị một số hoạt động phục vụ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ, 15 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới chưa theo kịp tiến độ. Công tác thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư nói chung gặp khó khăn, nhất là trong lĩnh vực đất đai…

Từ những khó khăn, tồn tại, hạn chế kể trên, trong thời gian tới, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị: Các cấp, các ngành phải kiên quyết hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, kể cả trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 7,5% (6 tháng đạt 6,5%). Tập trung triển khai các Nghị quyết của HĐND để các Nghị quyết đi vào cuộc sống và có hiệu lực. Bằng mọi giải pháp, chậm nhất 01/9 phải thành lập được Trung tâm phục vụ Hành Chính công và đề nghị các sở, ngành chung tay cùng Văn phòng UBND tỉnh để vận hành tốt Trung tâm phục vụ Hành Chính công.

Chỉ đạo rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với từng sở, ngành

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với từng sở, ngành trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng yêu cầu: Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quan tâm và kiểm soát việc trồng chè và mắc ca theo kế hoạch. Đối với dịch tả lợn Châu Phi, đề nghị Chủ tịch các huyện quan tâm thường xuyên, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình nuôi lợn, nhất là Quyết định 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, vì theo quyết định này mức hỗ trợ giảm đi rất nhiều. Đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị trình sớm quy chế sửa đổi vai trò, vị trí và kịch bản điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tránh việc không thống nhất tập trung đầu mối.

Đối với Sở Công Thương, cần có giải pháp nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Sẵn sàng dự trữ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ phòng chống thiên tai; chủ động ký hợp đồng với các doanh nghiệp trong trường hợp thiên tai xảy ra để cung cấp kịp thời các mặt hàng này tại các vùng bị chia cắt. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy nhanh việc thẩm định đối với các chủ trương dự án đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn tập trung đầu tư. Nếu cần thiết báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đồng thời chủ động phối hợp với các ngành đánh giá lại việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và chuẩn bị cho giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức ngay việc sơ kết rút kinh nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhất là trong công tác tổ chức, giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực, để đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần nắm bắt được toàn bộ đầu mối các sự kiện, đôn đốc và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh; đồng thời sớm tham mưu tổ chức sơ kết Nghị quyết của HĐND liên quan đến công tác du lịch. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày 27/7.  Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đề xuất Kế hoạch để tổ chức triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai trong năm 2019, cùng với việc rà soát 3 loại rừng thì sẽ gỡ được rất nhiều vướng mắc hiện nay trong lĩnh vực này. Sở Nội vụ sớm trình rà soát về công chức, viên chức theo thông báo của Tỉnh ủy. Đối với các công tác về an ninh trật tự, chủ quyền biên giới đề nghị các ngành Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng, ngoại vụ bám sát tình hình để có giải pháp kịp thời.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi công vụ, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị: Tổ công tác kiểm tra công vụ của UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, đôn đốc các chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh. Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm và có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn không để tồn đọng và chậm trễ trong công việc. Mỗi tháng Tổ công tác tổ chức kiểm tra 2 đến 3 sở, ngành, địa phương...

Quang cảnh phiên họp

Xây dựng Đề án cần có tầm nhìn và tính toán kỹ lưỡng

Về Đề án bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm xây dựng và triển khai Đề án. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí thành viên UBND tỉnh và các huyện, thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh sửa, lấy lại ý kiến của các sở, ngành, các thành viên UBND tỉnh và các huyện, các xã có lễ hội. Về mục tiêu chung của Đề án phải có tầm nhìn xa hơn; bảo tồn, khôi phục và phát triển phải gắn với du lịch, kinh tế thì các bản sắc mới ngày càng lan tỏa. Về mục tiêu cụ thể cần tránh dàn trải, phải có sự chọn lọc, có sự miêu tả, phải là rất đặc thù; về nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng...

Về Đề án “Phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để sử dụng những tư liệu sẵn có nhằm đánh giá tổng thể về các cây dược liệu. Cần có sự tính toán kỹ lưỡng, cần đánh giá sát thực về thực trạng, nhu cầu sử dụng, khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo tính khả thi...

Các nội dung còn lại như: Danh mục các sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; Báo cáo kết quả rà soát tài sản công là xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc… cơ bản được các đồng chí dự phiên họp thống nhất.

Tin liên quan

Lai Châu: Cải thiện môi trường, thu hút nguồn đầu tư chất lượng(17/01/2020 4:13:13 CH)

Lai Châu trong thời khắc chuyển giao(24/01/2020 5:24:49 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chúc Tết và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại Công an thành phố Lai Châu(24/01/2020 4:51:23 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu(21/01/2020 10:51:57 SA)

Lai Châu: Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1(20/01/2020 4:13:37 CH)

Tin mới nhất

Thủ tướng: Chống dịch như chống giặc!(28/01/2020 7:31:56 SA)

Ngắm hoa ban miền biên cương(18/01/2020 11:38:56 CH)

Người Dao Tiển đón Tết Nguyên đán(09/01/2020 10:49:21 SA)

Lai Châu - Miền đất của các loại lan đẹp (18/01/2020 12:36:47 SA)

Những chiến sỹ giữ bình yên cho Tết(18/01/2020 9:22:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down