18221 người online

Sau 2,5 năm (2015- 2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Khun Há, huyện Tam Đường đã vượt qua những khó khăn thử thách và đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng- an ninh, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ (2015-2020) đã đề ra 3 chương trình trọng điểm bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế các xã vùng cao; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, cơ bản các chương trình trọng điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi đời sống cho đồng bào nơi đây.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã San Thàng, thành phố Lai Châu đã tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết. Do đó, sau nửa nhiệm kỳ xã San Thàng có 9/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là đánh giá của ông Lù Văn Bình, Bí thư Đảng bộ xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa bằng những văn bản cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh giai đoạn từ 2016 đến nay giảm trung bình 4,95%/năm (riêng các huyện nghèo giảm khoảng 5,7%/năm).

Kinh tế phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Đến tháng 6/2018 tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.481 tỷ đồng, tăng 959 tỷ đồng so với năm 2015, trong đó cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản: 29,8%; Công nghiệp, xây dựng: 35,7%; Dịch vụ: 34,5%. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm – Đó là những kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt Nghị quyết số 19-NQ/TW), năm học 2018 – 2019 huyện Tân Uyên đã thực hiện sáp nhập 47 trường học xuống còn 32 trường với 642 lớp, 17.890 học sinh để góp phần giảm đầu mối quản lý, biên chế hành chính, tiết kiệm hơn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

Xác định công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là điểm mấu chốt nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, những năm qua, huyện Tân Uyên luôn quan tâm mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với trình độ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là đúng với nguyện vọng của bà con.

Không chỉ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra mà nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như: công tác giáo dục quốc phòng toàn dân (vượt 5% so với chỉ tiêu nghị quyết), công tác tuyển quân, công tác củng cố, xây dựng lực lượng; công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân (vượt 0,43%), tự vệ (vượt 3%); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 25,6% (vượt 1,6%); tỷ lệ cán bộ hoàn thành khá, tốt chức trách nhiệm vụ được giao (vượt 5%)... – Đó là những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ quân sự thành phố Lai Châu.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 3.007 tỷ đồng, ước cả năm 2018 thực hiện 5.889 tỷ đồng, đạt 79% Nghị quyết; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 62%, công nghiệp xây dựng chiếm 34%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/người/năm đạt 96,4% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội... Đó là những kết quả đã đạt được của thành phố Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Huyện Tân Uyên đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down