18034 người online

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở ở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018”, tỉnh Lai Châu đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để đưa cán bộ người dân tộc Mông đến làm việc tại các xã trong tỉnh, từ đó góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 02/11/2015 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Tam Đường về “Phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao, giai đoạn 2015-2020", cấp ủy, chính quyền, người dân trên địa bàn huyện đã nỗ lực thực hiện và đạt được kết quả tích cực.

Thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, cũng như củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu thành phần thuộc 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đang tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Được sự quan tâm của các cấp, sự nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, người dân Mù Sang (huyện Phong Thổ) đã đoàn kết, đồng lòng tập trung phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no bền vững.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đã mang lại diện mạo mới cho nông thôn Lai Châu. Đáng kể nhất là đời sống của người dân được nâng cao, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng.

Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) luôn chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh địa phương.

Với mục tiêu khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu nông nghiệp Lai Châu phát triển, nông thôn tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, 10 năm qua tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đạt được những kết quả tích cực.

Sau 2,5 năm (2015- 2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, xã Khun Há, huyện Tam Đường đã vượt qua những khó khăn thử thách và đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng- an ninh, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ (2015-2020) đã đề ra 3 chương trình trọng điểm bao gồm: Chương trình phát triển kinh tế các xã vùng cao; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, cơ bản các chương trình trọng điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi đời sống cho đồng bào nơi đây.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nnhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down