<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03: Về yêu cầu tự khai báo, rà soát những người từng đến bệnh viện Bạch Mai

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí như sau:
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.195
Năm 2020 : 203.610
Tổng số : 55.005.147
Liên kết trang