• :
  • :
Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Hôm nay (15/4), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 968/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới

Lai Châu: Triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lai Châu: Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giới thiệu tiềm năng thế mạnh, quảng bá hình ảnh của Tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức các bữa ăn tập trung đông người

Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan

Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Chỉ thị tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.786
Tháng 04 : 290.655
Tháng trước : 575.440
Năm 2021 : 1.789.548
Tổng số : 61.380.932
Liên kết trang