<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Công an tỉnh tích cực và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn Nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung triển khai công tác giám sát, kiểm tra, nắm tình hình công dân ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.233
Năm 2020 : 54.235
Tổng số : 109.879
Liên kết trang