Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ tất cả các trường hợp nhập cảnh, đồng thời tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới… đó là một trong những chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, tạo ...
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.318
Tháng 09 : 158.587
Tháng trước : 176.226
Năm 2020 : 1.295.666
Tổng số : 56.097.203
Liên kết trang