<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 07

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí như sau:

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 06: Thực hiện biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 05: Thực hiện biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”

THÔNG BÁO: Về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh để phòng chống Covid-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04: Về kết quả rà soát, xác minh các trường hợp đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 đến ngày 27/3/2020

Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03: Về yêu cầu tự khai báo, rà soát những người từng đến bệnh viện Bạch Mai

Lai Châu thành lập 12 Đội điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm, người xác định nhiễm Covid-19, tỉnh Lai Châu

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02: Về hành trình, tiếp xúc của “bệnh nhân số 172” là con dâu “bệnh nhân số 133” trong thời gian ở tỉnh Lai Châu

Lai Châu thành lập 3 Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động tại các Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 01: Về bệnh nhân số 133 – tại tỉnh Lai Châu

Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 535
Năm 2020 : 249.893
Tổng số : 55.051.430
Liên kết trang