Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều năm 2020 tỉnh Lai Châu

Với mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại các vùng nguy cơ cao, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Tăng cường phòng, chống lợi dụng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng để chống pháMới

Mỗi kỳ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp cũng là dịp các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tổ chức các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quyết liệt; nhất là lợi dụng việc tham gia, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng ...
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử

Đến tháng 6
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

95,92 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 30/06/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.637
Tháng 07 : 8.574
Tháng trước : 169.565
Năm 2020 : 775.091
Tổng số : 55.576.628
Liên kết trang