<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG BÁO: Về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh để phòng chống Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, nhằm chủ động ngăn chặn, thực hiện tốt sự chỉ ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.035
Năm 2020 : 220.823
Tổng số : 55.022.360
Liên kết trang