Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021

Hôm nay (23/11), UBND tỉnh ban hành Công văn số 2691/UBND-VX về việc công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021.
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17.092
Tháng 11 : 270.993
Tháng trước : 189.347
Năm 2020 : 1.771.075
Tổng số : 56.572.612
Liên kết trang