Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh

Hôm nay (29/9), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước ...
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Nông dân Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tích cực tham gia có ...
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 656
Tháng 10 : 5.309
Tháng trước : 173.656
Năm 2020 : 1.316.044
Tổng số : 56.117.581
Liên kết trang