<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Lai Châu: Hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định sẽ bị xử lý

Đối với loại khẩu trang dùng một lần, sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định (thùng đựng chất thải có nắp đậy kín), không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý theo quy định. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 724
Tổng số : 24.243
Liên kết trang