<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Lai Châu: Giải pháp bứt phá để cải thiện môi trường kinh doanhMới

Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều hành động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh một cách thực chất, tuy nhiên kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Để có thể bứt phá vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, Lai Châu tiếp tục đưa ra nhiều ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

95,34 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 04/05/2020)

Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.360
Năm 2020 : 612.457
Tổng số : 55.413.994
Liên kết trang