Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Thông cáo báo chí tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VMới

Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, văn nghệ (Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V) vừa ban hành Thông cáo báo chí về việc tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V. Nội dung Thông cáo báo chí như sau:
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Tăng cường phòng, chống lợi dụng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng để chống phá

Mỗi kỳ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp cũng là dịp các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tổ chức các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quyết liệt; nhất là lợi dụng việc tham gia, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng ...
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử

Đến tháng 6
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

95,93 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/7/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.937
Tháng 07 : 23.095
Tháng trước : 169.565
Năm 2020 : 789.612
Tổng số : 55.591.149
Liên kết trang