11887 người online

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 5 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh, người dân đã được nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và góp phần thiết thực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để khuyến khích nông dân ở biên giới tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc vùng biên, những năm qua Hội Nông dân huyện Phong Thổ tích cực phối hợp với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Qua đó, đời sống nông dân khu vực biên giới từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày phát triển.

Kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại từng vùng, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm... Đó là những kết quả nổi bật huyện Tam Đường đã đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp.

Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho không ít những hộ nghèo, gia đình chính sách thay đổi nhận thức, tìm tòi cách làm ăn, từng bước làm quen với cơ chế thị trường, góp phần thoát nghèo, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Phong Thổ đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới. Nhờ vậy mà các phong trào nông dân đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế vùng biên, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Là một trong những cán bộ Hội nông dân điển hình trong công tác vận động hội viên và phát triển kinh tế gia đình, ông Quách Tiến Thơn, Chi Hội trưởng Hội Nông dân tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu đã không chỉ nói suông, mà bằng những việc làm thực tế của bản thân, ông đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi nên gia đình ông Thơn nhiều năm liền được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Những năm qua nhờ có các chính sách ưu đãi về nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên, nông dân tại thành phố Lai Châu chủ động trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gia đình được khai thác hiệu quả; nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, tranh thủ các nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống mới phù hợp với từng loại đất, thích nghi với khí hậu vào sản xuất, kinh doanh… Trong 5 năm (2015-2018) đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,3%, đã có 34 hộ hội viên thoát nghèo bền vững, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 28,4 triệu đồng/người/năm.

Những năm qua, chính quyền địa phương các xã, thị trấn của huyện Sìn Hồ đã thể hiện rõ vai trò trong điều hành nguồn vốn vay thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

5 năm qua (2013-2018), dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, vượt khó trong lao động, nông dân Lai Châu đã có những đóng góp tích cực đối với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Để đạt được những kết quả này, các cấp Hội Nông dân đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down