CỤC THUẾ LAI CHÂU TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

Ngày 24/7/2010 Cục Thuế Lai Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, biện pháp công tác 6 tháng cuối năm 2010.

 

 

.

5 Người đang Online
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - CỤC THUẾ
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này