Trang chủ Chuyên đề Cải cách hành chính

Thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

(Ngày đăng :20/05/2019 3:20:22 CH)


Cán bộ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

(laichau.gov.vn) Tiếp cận đất đai là 1 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thể hiện việc tiếp cận đất đai dễ hay không dễ và tính ổn định trong quá trình sử dụng đất, đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư. Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số tiếp cận đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số giải pháp thực hiện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

 

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được của chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trong thời gian qua, chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, năm 2016 đạt 5,22 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 đạt 5,82 điểm, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 đạt 6,26 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2017 (theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), trong đó có 6/11 chỉ số được cải thiện.

Để đạt được kết quả đó, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện rút ngắn 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai; tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC về đất đai; tập trung thực hiện hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thực hiện rà soát, điều tra đối với từng loại đất để xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 cơ bản sát với giá đất thực tế trên thị trường. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp cho UBND cấp huyện trong thực hiện TTHC về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất cụ thể; đẩy mạnh công tác kê khai và cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (đạt 92,22% tỷ lệ diện tích cần cấp năm 2018); xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; cơ bản kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số tiếp cận đất đai trong những năm vừa qua của tỉnh vẫn chưa cao so với bảng xếp hạng của cả nước, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

PV: Xin đồng chí cho biết những khó khăn trong thực hiện chỉ số tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh là gì?

Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:  Những khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh là: Luật Đất đai năm 2013 chưa có sự thống nhất, còn chồng chéo với nhiều Luật như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

Các dự án đầu tư không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì phải thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân còn gặp rất nhiều khó khăn như: Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn; một số chủ đầu tư còn gặp khó khăn trong công tác thỏa thuận về đơn giá nhận chuyển nhượng do người sử dụng đất đòi hỏi giá chuyển nhượng quá cao so với bảng giá đất; một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc chủ trương đầu tư có sử dụng một phần diện tích đất rừng phòng hộ đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân và Ban quản lý rừng phòng hộ nên rất khó khăn trong việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án không phù hợp với Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (không cho phép chuyển diện tích đất rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án còn chậm, vướng mắc trong thực hiện các chính sách cho người bị thu hồi đất, làm phát sinh khiếu kiện của người có đất bị thu hồi.

PV: Để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có những giải pháp như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí? 

Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Để tiếp tục cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số giải pháp sau:

Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng giá đất, tích tụ, tập trung đất đai; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai; hoàn thiện cơ chế hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện các nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý quỹ đất thu hồi; tăng cường công khai thủ tục hành chính về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, quỹ đất cho đầu tư, các dự án được nhà nước giao, cho thuê tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng trong tiếp cận đầy đủ về thông tin đất đai để chủ động nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

Tập trung rà soát, quy định các thủ tục hành chính về đất đai theo hướng nhanh gọn, đơn giản và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu 30% cho một hồ sơ. Xây dựng, xác định giá đất hợp lý, phù hợp với từng mục đích sử dụng, được cộng đồng chấp nhận để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh và phân công, phân cấp mạnh hơn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai... nhất là sau khi các thủ tục liên quan được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến, đối thoại, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kịp thời hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất của các tổ chức; kiểm tra, thanh tra công vụ để đảm bảo các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai và việc thực thi của các cấp, các ngành có liên quan công khai, minh bạch, kịp thời, thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin liên quan

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(29/07/2019 4:21:46 CH)

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu(24/07/2019 11:47:16 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu năm 2020(24/07/2019 4:45:36 CH)

Một cửa điện tử: Nhiều lợi ích(18/07/2019 7:56:20 SA)

Công bố 13 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu(11/07/2019 3:34:27 CH)

Tin mới nhất

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019 phải thể hiện được niềm tin và khát vọng Lai Châu(17/08/2019 4:24:42 CH)

Lai Châu: Sơ kết 5 năm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương(17/08/2019 10:59:14 SA)

Kế hoạch Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững(13/08/2019 3:08:55 CH)

Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới(16/08/2019 3:50:16 CH)

Bộ Y tế: Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế(16/08/2019 2:07:02 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down