Trang chủ Chuyên đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống
(Ngày đăng :02/08/2016 6:39:28 SA)


Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(laichau.gov.vn) Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực đảm bảo tăng trưởng GRDP trên 10%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiệu quả đến năm 2020: Nông, lâm nghiệp, thủy sản là 20%; Công nghiệp, xây dựng là 38%; Dịch vụ là 42%, GRDP bình quân đầu người 40 triệu đồng; trong phát triển kinh tế, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giống mới, đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất sản lượng, chất lượng, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, mở rộng sản xuất cây trồng có lợi thế, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng cao như vùng lúa gạo Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường… Nâng hệ số sử dụng đất từ 1 vụ lên 2 vụ ở những nơi có điều kiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương; tập trung các giải pháp, nguồn lực cho phát triển nông nghiệp các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Đẩy nhanh phát triển vùng chè tập trung ở các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Thành phố và một số vùng cao Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, quản lý chặt chẽ quy trình chất lượng chè.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng xa, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

Một giờ học của Trường THPT Thành phố

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; thực hiện tốt việc hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông”, di cư tự do… không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự xã hội, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn trong sạch, không có ma túy, tội phạm. Trong hoạt động đối ngoại, tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các đại sứ quán, các tổ chức Quốc tế. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao Nhân dân góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ cần rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; phân cấp, trách nhiệm quản lý cán bộ ở các cấp, các ngành. Chú trọng thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Lấy xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là khâu đột phát trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tin liên quan

Tân Uyên: Tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả(14/06/2018 2:37:02 CH)

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Lai Châu(11/06/2018 10:14:17 CH)

Tân Uyên: Đưa Nghị quyết 04-NQ/TW vào thực tiễn(08/06/2018 2:50:00 CH)

Lai Châu: Chung tay thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử tra cứu mộ liệt sỹ(09/05/2018 10:15:46 CH)

Phong Thổ: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06/05/2018 8:57:19 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Mưa lũ làm 10 người thương vong, thiệt hại hàng chục tỷ đồng(24/06/2018 2:59:04 CH)

Lai Châu: Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2017(22/06/2018 10:39:00 SA)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc giữa “tâm bão” thương mại(22/06/2018 1:27:42 CH)

Tiếp tục hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lào(22/06/2018 1:15:51 CH)

Điểm dừng nhắc nhở lái xe lên xuống đường đèo dốc: Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông(22/06/2018 10:17:04 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
56/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày: 02/10/2014
Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu

Tầng 7 nhà D - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.791.558                  
02133.791.559
BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down