Trang chủ Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Tam Đường đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tiễn

(Ngày đăng :03/05/2018 6:44:53 SA)


Ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường

(laichau.gov.vn) Gần 2 năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đường đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, đưa việc học và làm theo Bác vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường.

PV: Xin ông đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện trong năm 2017?

Ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện Uỷ Tam Đường: Với chủ đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc học tập, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề năm 2017 đã được cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ gắn với việc đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện; chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc tại cơ sở.

Các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa chủ đề học tập và làm theo Bác và đã triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả như lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong đó, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; khắc phục hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới…Từ đó, tạo nên những chuyển biến thật sự có ý nghĩa trong học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn toàn huyện.

Vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, giải quyết dứt điểm, thành công nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện cần tiếp tục khắc phục những hạn chế gì?

Ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường: Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn chưa được rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa sát với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ, nội dung đăng ký còn dài, khó nhớ để thực hiện.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn lúng túng, mang hình thức, kết quả làm theo thông qua việc đăng ký nêu gương của những người đứng đầu, đăng ký tự giác làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa chuyển biến mạnh mẽ theo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện ở một số Đảng bộ cơ sở còn chưa thường xuyên, sâu sát…

PV: Với chủ đề năm 2018, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, hết lòng phục vụ Nhân dân sẽ được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường: Với chủ đề năm 2018, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng.

Tập trung khắc phục hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, phải gần dân, phải tiếp xúc với dân, phải thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu trên cơ sở xây dựng kế hoạch của bản thân năm 2018 để có chỉ đạo sát sao, chặt chẽ hơn.

Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Nghị quyết Trung ương 6 kháo XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đưa việc đăng ký và làm Bác vào thực tiễn hiệu quả, thiết thực.

Tin liên quan

Tân Uyên: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(24/01/2019 3:02:33 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề học theo Bác năm 2019(17/12/2018 8:11:24 SA)

Phong Thổ chuyển biến từ học và làm theo Bác(12/11/2018 3:22:29 CH)

Hội thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018(26/10/2018 9:49:18 SA)

Công an Nậm Nhùn đẩy mạnh học tập làm theo Bác(17/10/2018 3:07:18 CH)

Tin mới nhất

Lai Châu: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân(22/02/2019 4:28:38 CH)

Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy"(22/02/2019 4:03:24 CH)

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(22/02/2019 4:02:43 CH)

Mường Tè thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”(21/02/2019 6:45:15 CH)

Ngành Nông nghiệp nỗ lực vượt khó (22/02/2019 10:06:25 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460 02133.876.337                  
02133.876.356
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down