Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Cần tăng cường công tác lãnh đạo trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Ngày đăng :12/04/2019 3:40:45 CH)


Cán bộ sở Tư pháp họp trao đổi nghiệp vụ

(laichau.gov.vn) Những năm gần đây, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh Lai Châu đã được nâng cao nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn cần có giải pháp để chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đi vào chiều sâu.

Luật Ban hành VBQPPL đã quy định về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL phải đảm bảo một cách thống nhất, chặt chẽ. Riêng đối với nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, VBQPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì trước khi soạn thảo phải thực hiện các bước: lập đề nghị, đánh giá tác động của chính sách, thẩm định, thông qua đề nghị… Thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã được nâng cao về chất lượng. Về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi. 

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH - UBND ngày 7/2/2018 của UBND tỉnh về hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014 - 2018, trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, HĐND có 25 văn bản; cấp huyện, thành phố  có 54 văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Như vậy, đã có trường hợp văn bản được ban hành vẫn còn có những sai sót nhất định, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên… dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Từ kết quả của việc ban hành các văn bản kể trên cho thấy các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản tuy được tuân thủ một cách đầy đủ nhưng việc lấy ý kiến còn mang tính chiếu lệ, hình thức. Hiện nay các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không có Phòng pháp chế (theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ - CP của Chính phủ) để giúp thủ trưởng cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác pháp chế của ngành mình nói chung và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng VBQPPL nói riêng. Do đó, công tác soạn thảo, xây dựng dự thảo VBQPPL ở các cơ quan, đơn vị không có đầu mối thống nhất và thiếu tính chuyên nghiệp, thường do các phòng chuyên môn tham mưu, đề xuất, thực hiện khi phát sinh nhu cầu quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Phần lớn công chức được phân công chủ trì soạn thảo văn bản phải kiêm nhiệm nhiều việc, ít thời gian nghiên cứu thực tế, sưu tập tài liệu, tư liệu phục vụ cho việc soạn thảo nên khi được giao soạn thảo văn bản, tham mưu xây dựng chính sách lúng túng, thiếu kỹ năng, kinh nghiệm nên phải sửa đi, sửa lại nhiều lần,…

Bên cạnh đó, Luật ban hành VBQPPL có nhiều quy định mới về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL, đặc biệt là vấn đề về xây dựng chính sách trong văn bản của HĐND, UBND… Mặc dù các vấn đề này đã được triển khai, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, song cũng còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa nắm được đầy đủ để tổ chức triển khai thực hiện dẫn tới việc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ - CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL…

Trong quá trình thẩm định VBQPPL, Sở Tư pháp luôn khách quan, nêu ý kiến thẩm định dựa trên quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, không bỏ qua nếu phát hiện những nội dung không phù hợp trong dự thảo văn bản. Tuy nhiên, việc thẩm định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp chỉ là một khâu trong rất nhiều công đoạn của quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL và đôi khi công tác thẩm định còn bị xem nhẹ.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải- Giám đốc Sở Tư pháp, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL thì các cấp, ngành cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. Khi được giao soạn thảo văn bản để trình UBND tỉnh ban hành hoặc để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, các cơ quan, đơn vị soạn thảo cần tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL đã được quy định tại Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL, đặc biệt là Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng VBQPPL trình HĐND tỉnh và xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh. Đối với các văn bản đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành, trong quá trình thực hiện các văn bản đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, thường xuyên rà soát theo quy định để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định. Mỗi cán bộ, công chức cũng cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm…, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn cả về kỹ năng soạn thảo văn bản, đáp ứng yêu cầu khi được giao xây dựng, soạn thảo, rà soát VBQPPL.

Tin liên quan

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ đảm bảo giao thông, khắc phục các vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 4H(26/06/2019 7:38:03 SA)

Lai Châu: Thực hiện kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/06/2019 5:15:16 CH)

Giải báo chí về Lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2019(25/06/2019 10:52:32 SA)

Kết thúc môn thi đầu tiên: Lai Châu không có thí sinh vi phạm quy chế(25/06/2019 11:00:38 SA)

Tin mới nhất

Hưởng ứng các phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, thành ý thức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức(26/06/2019 5:36:40 CH)

Thí sinh vững tâm lý bước vào những môn thi cuối(26/06/2019 4:52:39 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác coi thi tại Mường Tè, Nậm Nhùn(26/06/2019 4:57:35 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống cho người dân(26/06/2019 5:28:09 CH)

Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia(25/06/2019 9:48:41 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down