Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các địa phương

Công tác Quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản - 3 năm xây dựng và phát triển
(Ngày đăng :30/04/2011 8:00:52 SA)


Những năm qua, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần vào việc đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan báo chí, còn có sự đóng góp không nhỏ của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí và xuất bản.  

(laichau.gov.vn)  

 

         Được thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngay sau khi thành lập, Sở đã kịp thời làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản tại địa phương.

         Sau 3 năm, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 06 cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Hoạt động báo chí, xuất bản luôn nhận được sự quan tâm, chí đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cơ quan báo chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện đúng định hướng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền kịp thời, đúng đường lối, chính sách của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội… Báo Lai Châu mỗi tuần ra 2 số, mỗi số phát hành 2.400 tờ; Báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao một tháng ra một số, phát hành 3.100 tờ, với nội dung và hình thức ngày càng được nâng cao, mang tính thời sự, chiến đấu, phong phú đa dạng về thể loại. Việc thành lập Báo Lai Châu điện tử vào năm 2010 đã góp phần đưa hình ảnh và các hoạt động của Lai Châu đến với đông đảo độc giả trong nước. Đài PT – TH tỉnh không ngừng tăng thời lượng phát sóng, mở rộng phạm vi phủ sóng và nâng cao chất lượng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình, mở thêm các chuyên đề, chuyên mục thiết thực và bổ ích phục vụ tốt hơn nhu cầu của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, tỷ lệ số hộ được nghe đài phát thanh là 92% và  82% số hộ được xem truyền hình. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh với nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi tình yêu quê hương, bản làng, giới thiệu những nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương Lai Châu. Công giao tiếp điện tử tỉnh tuy mới thành lập, đang trong xây dựng giai đoạn 1, song đã có nhiều cố gắng cải tiến tiếp nhận, xử lý thông tin, mở các chuyên trang, chuyên mục phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và chính quyền các cấp; từng bước xây dựng, khai thác, cung cấp dịch vụ công đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ và nhân dân, mỗi ngày có trên 1 vạn người truy cập. Thông tấn xã Việt Nam cơ quan thường trú tại Lai Châu đã luôn quan tâm phản ánh tình hình đời sống kinh tế, xã hội, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh… Có thể khẳng định rằng, báo chí địa phương trong những năm qua đã thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh. Nội dung báo chí chuyển tải ngày càng nâng cao về chất lượng, mang tính thời sự, thông tin nhiều chiều, đáp ứng nhu cầu thông tin và đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp.

         Song song với công tác định hướng thông tin và quản lý thông tin trên báo chí, Sở cũng đã chủ trương triển khai các văn bản về quản lý báo chí, theo dõi và hướng dẫn hoạt động của báo, đài và Website của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiến hành triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp quy về báo chí trên cơ sở nội dung của Luật Báo chí, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản khác do Bộ TTTT ban hành. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí theo qúy để đánh giá tình hình hoạt động báo chí và định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí.
Trong lĩnh vực xuất bản, nhiều cơ quan, đơn vị phát hành các ấn phẩm chuyên ngành, phục vụ cho việc thông tin, tuyên truyền về kiến thức chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân trong tỉnh. Sở đã làm tốt việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của các cơ quan, tổ chức và giấy phép hoạt động in trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Xuất bản. Từ khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về xuất bản đến nay, Sở đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và phê duyệt cấp 316 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 09 giấy phép hoạt động ngành in. Đồng thời, cũng thường xuyên theo dõi, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản. Các ấn phẩm chủ yếu tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, ngành, các văn bản chỉ đạo của trung ương, qua đó định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các địa phương, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

         Trong thời gian tới, Sở Thông tin&Truyền thông sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí, xuất bản hoạt động hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Thông tin - Truyền thông, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển không ngừng của báo chí, xuất bản.

Thu Huyền

Tin liên quan

Huyện Mường Tè diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019(30/10/2019 8:07:27 SA)

Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu"(28/10/2019 7:40:53 SA)

Nông dân Vàng San khẳng định vị thế(15/10/2019 7:49:41 SA)

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Sìn Hồ kỷ luật đảng viên vi phạm(14/10/2019 8:52:08 SA)

Thành phố Lai Châu: Gắn biển các công trình chào mừng Kỷ niệm những ngày lễ lớn(28/09/2019 8:35:06 CH)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down