Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

(Ngày đăng :03/07/2019 9:56:56 CH)


Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra mắt Đại hội.

(laichau.gov.vn) Sáng nay (03/7), Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Giàng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại biểu các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 250 đại biểu MTTQ.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả việc thực hiện chương trình hành động của MTTQ khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, nhiệm kỳ qua MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác phát huy, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. Công tác đối ngoại Nhân dân của MTTQ được mở rộng và tăng cường; hoạt động của MTTQ các cấp được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội trao đổi kinh nghiệm hoạt động MTTQ bên lề Đại hội.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024 Đại hội đưa ra mục tiêu phấn đấu: 100% MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cứu trợ”. Đến năm 2024, có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 85% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Cơ bản các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các xã xây dựng nông thôn mới được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”; 100% nạn nhân gặp thiên tai, sự cố nghiêm trọng được cứu trợ kịp thời. Trên 95% MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hàng năm, MTTQ các cấp chủ trì giám sát từ 01 đến 02 nội dung trở lên. 100% MTTQ các cấp tổ chức tham gia đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; tham gia thực hiện tốt bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV; vận động trên 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử. Duy trì 100% MTTQ cấp huyện hoạt động khá trở lên; phấn đấu 90% MTTQ cấp xã hoạt động đạt từ khá trở lên. Hàng năm, 100% cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp được tập huấn nghiệp vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội

của tỉnh và đánh giá về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và đánh giá về công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong giai đoạn 2014-2019, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. GRDP năm 2019 ước đạt 36,9 triệu đồng/người, tăng 2,2 lần so với năm 2014. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra, đến năm 2018 đạt 2.247 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho Nhân dân từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công tác phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đẩy mạnh thực hiện. Thực hiện tốt công tác phối hợp khi tiếp xúc cử tri, tổng hợp giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri theo các nội dung, lĩnh vực liên quan trước, trong và sau các kỳ họp của HĐND. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch giám sát của MTTQ, UBND chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các kết luận giám sát, giải trình những vấn đề giám sát được quan tâm và triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát báo cáo kết quả giám sát theo quy định. 

 

Đ/c Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức trướng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của MTTQ tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới MTTQ tỉnh đề ra kế hoạch hành động trong từng giai đoạn để thực hiện tốt công tác MTTQ. Đối với chương trình thứ nhất cần đa dạng hình thức tập hợp Nhân dân, tổ chức hiệu quả Ngày đại đoàn kết dân tộc; chú trọng phát huy vai trò người có uy tín ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Đối với chương trình 2 phải đảm bảo tính thống nhất đối với từng hành động; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt công tác xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Đối với chương trình 3 thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tích cực đấu tranh có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với chương trình 4 đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân bảo vệ tốt đường biên, cột mốc và giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn. Đối với chương trình 5 tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện tốt công tác mặt trận...

Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương kết quả MTTQ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhiệm kỳ tới: MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò của MTTQ cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động ở cơ sở, xây dựng MTTQ các cấp vững mạnh về mọi mặt; các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để MTTQ phát huy hết sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được công bố kết quả hiệp thương cử 87 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Sùng A Hồ - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Lai Châu(10/12/2019 7:55:02 SA)

45 dự án đạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học năm học 2019 - 2020(09/12/2019 8:59:09 CH)

Ngân hàng Thương Mại Công thương và Trung tâm Kinh doanh VNPT Lai Châu ký kết thảo thuận hợp tác(05/12/2019 9:17:29 SA)

Hội nghị Hội đồng Thể dục thể thao, liên kết công tác thể dục thể thao năm 2020(28/11/2019 3:46:07 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2019(26/11/2019 8:20:51 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

Sở TNMT Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư (1238/TB-STNMT).(12/12/2019 9:17:46 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down