Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin các Sở, Ban, Ngành

Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng

(Ngày đăng :10/06/2019 9:56:28 CH)


Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái trao quà hỗ trợ 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Lai Châu. (Ảnh: ubmttq.yenbai.gov.vn)

(laichau.gov.vn) Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

5 năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy rõ nét vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Trước tiên là phát huy vai trò trong việc tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là những chủ trương của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của tỉnh như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, di dân tái định cư các công trình thủy điện, trồng và phát triển cây Chè, cây Quế, cây Sơn Tra, cây Mắc ca…

Xác định vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, nhiều ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng đã trở thành hình mẫu cho khối đại đoàn kết mà đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã cùng chung tay vun đắp. Để làm tốt điều này thì công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời lồng ghép với thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP, Quyết định 167/QĐ-TTg và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, đã tạo thêm nguồn lực xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, xóa nhà tranh tre dột nát, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của toàn tỉnh đã vận động được hơn 25 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.025 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo về sản xuất, trẻ em nghèo về học tập… góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Là một tỉnh miền núi, biên giới, xuất phát điểm thấp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ sự gắn bó giữ Đảng với Nhân dân… Nhận thức được điều đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình, tư tưởng Nhân dân, đặc biệt là ở các khu tái định cư và điểm sinh hoạt tôn giáo... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các điểm sinh hoạt tôn giáo bảo đảm theo quy định của Nhà nước; vận động Nhân dân không di dịch cư tự do; tương trợ giúp đỡ nhau, khắc phục khó khăn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc phòng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tổ chức gặp mặt các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; tổ chức thăm hỏi, biểu dương người có uy tín, tiêu biểu nhân dịp lễ, tết.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” đã kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua; Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; tổ chức tốt việc động viên thanh niên lên đường nhập ngũ..., vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” với số tiền hơn 6 tỷ đồng; phối hợp với các ngành vận động hàng ngàn hộ gia đình tham gia bảo vệ phát triển rừng, ổn định phát triển sản xuất cho Nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện, giảm nghèo nâng cao đời sống; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm...

Lai Châu là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai; mưa lũ, sạt lụt đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Phát huy vai trò của mình trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, Ban Cứu trợ các cấp đã vận động, tiếp nhận được 26,756 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp Nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn để cứu trợ kịp thời đến hộ gia đình khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Qua đó, góp phần cùng chính quyền đảm bảo công tác an sinh, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Không chỉ vậy, MTTQ các cấp luôn quan tâm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh. MTTQ các cấp đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền ban hành, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh trong đó có các chính sách phục vụ hoạt động của MTTQ các cấp; tham gia với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với Nhân dân; phối hợp tổ chức 688 hội nghị để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với 59.119 lượt cử tri; đã chủ trì 109 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 203 cuộc, tham gia 175 nội dung mang tính phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; phối hợp tiếp nhận, xử lý và chuyển 1.114 đơn thư của công dân tới các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Từ những kết quả nổi bật trên cho thấy, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Lai Châu(10/12/2019 7:55:02 SA)

45 dự án đạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học năm học 2019 - 2020(09/12/2019 8:59:09 CH)

Ngân hàng Thương Mại Công thương và Trung tâm Kinh doanh VNPT Lai Châu ký kết thảo thuận hợp tác(05/12/2019 9:17:29 SA)

Hội nghị Hội đồng Thể dục thể thao, liên kết công tác thể dục thể thao năm 2020(28/11/2019 3:46:07 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2019(26/11/2019 8:20:51 SA)

Tin mới nhất

Lai Châu: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2020(12/12/2019 8:00:30 SA)

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)(11/12/2019 2:22:44 CH)

Họp báo thông tin về Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI(11/12/2019 4:39:50 CH)

Sở TNMT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (1274/TB-STNMT).(12/12/2019 9:39:22 SA)

Sở TNMT Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư (1238/TB-STNMT).(12/12/2019 9:17:46 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down